Promotion Orient Thai Airlines ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 24

โปรไม่ต้องลุ้น ราคาเดียวทั่วไทย 1,299 บาท (ราคารวมทุกอย่างแล้ว) เฉพาะที่งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 24 นี้เท่านั้น

โปรโมชั่นสายการบิน Orient Thai ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 24

promotion orient thai airlines at thai tiew thai 24

Promotion Orient Thai Airlines ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 24 ราคาโปรโมชั่นสำหรับสายการบินโอเรียนท์ไทยในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 24 มาแล้ว!! กับโปรไม่ต้องลุ้น ราคาเดียวทั่วไทย 1,299 บาท (ราคารวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทางบิน กรุงเทพ แถมซื้อแล้วเดินทางได้ทันทีอีกด้วยสู่ เชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต และ หาดใหญ๋

ช่วงเวลาการสำรองที่นั่ง 1-4  มีนาคม 2555 (ราคานี้พิเศษเฉพาะในงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 24)

สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2555 เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด Promotion Orient Thai Airlines ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 24

  1. จำหน่ายบัตรโดยสารทุกเส้นทางภายในประเทศราคาเดียว 1,299 บาท(รวมหมดทุกอย่างแล้ว)
  2. ราคานี้พิเศษเฉพาะในงาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 24 ”  ระหว่าง 1-4  มีนาคม 2555  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
  3. ระยะเวลาการเดินทางสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2555 เท่านั้น
  4. ราคาพิเศษนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
  5. ราคาพิเศษนี้ที่นั่งอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบินและสงวนสิทธิ์ไม่สามารถ เดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่องได้
  6. บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทางได้โดยต้องชำระ ค่าธรรมเนียม 500 บาท  ต่อครั้ง  ต่อเที่ยวบิน  หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่าผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วยโดย รวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
  7. บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้งต่อเที่ยวบิน
  8. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  9. บัตรสมาชิกประเภท StudentPass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์  หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
  10. สายการบินโอเรียนท์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Promotion Orient Thai Airlines ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 24

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=22568