Promotion Orient Thai แพคเกจเที่ยวดอยตุง เริ่มต้น 9,990.-

ดอยตุงและ สายการบิน Orient Thai Airlines ชวนคุณเที่ยวสบายๆเด้วยแพคเกจพิเศษเที่ยวดอยตุงในราคาเริ่มต้น 9,990 บาท (สำหรับ 2 ท่าน)

โปรโมชั่น Orient Thai แพคเกจเที่ยวดอยตุง เริ่มต้น 9,990.-

Promotion Orient Thai แพคเกจเที่ยวดอยตุง เริ่มต้น 9,990.-

Promotion Orient Thai แพคเกจเที่ยวดอยตุง เริ่มต้น 9,990.- ดอยตุงและ สายการบิน Orient Thai Airlines ชวนคุณเที่ยวสบายๆเติมเต็มความสุขในวันพักผ่อนของคุณ ด้วยแพคเกจพิเศษเที่ยวดอยตุงในราคาเริ่มต้น 9,990 บาท (สำหรับ 2 ท่าน)

เงื่อนไขและข้อกำหนด: เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการ การท่องเที่ยวดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

สำรองที่นั่งได้ระหว่าง วันที่ 17 ก.พ.55 – 20 เม.ย.55

เดินทางได้ระหว่าง วันที่ 27 ก.พ.55 – 30 เม.ย.55

 

เงื่อนไขในการจองแพ็คเกจ

 • สำรองแพ็คเกจล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง ( ห้องพัก, สายการบิน, รถเช่า )
 • กรอกเอกสารการจองแพ็คเกจให้ชัดเจนโดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ชื่อ-สกุลและที่อยู่ของผู้เดินทางทุกท่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ระบุเลขที่บัตรประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง ให้ชัดเจน
 • กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิตต้องระบุหมายเลขหน้าบัตร 16 หลัก และหมายเลขหลังบัตร 3 ตัวหลัง เพื่อขออนุมัติวงเงิน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าแพ็คเกจสำหรับการยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี
 • การจองแพ็คเกจที่สมบูรณ์จะมีผลเมื่อทางบริษัทได้รับการชำระเงินพร้อมหลักฐานการชำระเงิน และจะต้องมีการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ของดอยตุง เท่านั้น
 • การท่องเที่ยวดอยตุง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองห้องพัก ตามระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการของที่พักโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าจะต้องระบุรูปแบบแพ็คเกจที่ต้องการเดินทางและเที่ยวบิน สายการบิน และห้องพักตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินทางที่สายการบินกำหนด ค่าเดินทางสำหรับเด็กทารก
 • การท่องเที่ยวดอยตุงขอสงวนสิทธิ์ในการจองแพ็คเกจตามเอกสารที่ลูกค้าได้กรอกข้อมูลเข้ามาเท่านั้นและไม่รับจองโดยไม่มีลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด
 • การจองแพ็คเกจดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 เท่านั้น ช่วงเวลาในการสำรองแพ็คเกจเริ่มตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่20 เมษายน 2555 และช่วงเวลาในการเดินทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
 • ราคาแพ็คเกจ “สุขกาย สบายใจที่ดอยตุง1″ เริ่มต้นที่ 9,990 บาทเป็นต้นไป และสำหรับแพ็คเกจ ” สุขกาย สบายใจที่ดอยตุง2 ” เริ่มต้นที่ 12,500 บาท เป็นต้นไป

แพ็คเกจสุขกาย สบายใจ ที่ดอยตุง1 (Fly & Stay 9,990บาท) มีรายละเอียด ดังนี้

 • ห้องพักแบบซูพีเรีย 3 วัน 2 คืน ที่ดอยตุง ลอด์จ พร้อมคูปองอาหารเช้า 100 บาท จำนวน 4 ใบ
 • บัตรชุดเข้าชมสถานที่ สำหรับ 2 ท่าน (สวนแม่ฟ้าหลวง,หอแห่งแรงบันดาลใจ และพระตำหนักดอยตุง)
 • บัตรกำนัลทานอาหารที่ครัวตำหนักหรือศาลาลีลาวดี มูลค่า 300 บาท
 • บัตรกำนัลเครื่องดื่มร้าน Café DoiTung มูลค่า 200 บาท (ใช้ได้เฉพาะสาขาดอยตุง จ.เชียงรายเท่านั้น)
 • บัตรสมาชิก DoiTung member card
 • บัตรโดยสารชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – เชียงราย – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Orient Thai สำหรับ 2 ท่าน และสามารถฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • ส่วนลดค่าบริการรถเช่า จากบริษัท Thai rent a car 15% เมื่อซื้อแพ็คเกจนี้ ( อีโค่ คาร์ ขึ้นไป )

แพ็คเกจสุขกาย สบายใจ ที่ดอยตุง1 (Fly & Drive 12,500บาท) มีรายละเอียด ดังนี้

 • ห้องพักแบบซูพีเรีย 3 วัน 2 คืน ที่ดอยตุง ลอด์จ พร้อมคูปองอาหารเช้า 100 บาท จำนวน 4 ใบ
 • บัตรชุดเข้าชมสถานที่ สำหรับ 2 ท่าน (สวนแม่ฟ้าหลวง,หอแห่งแรงบันดาลใจ และพระตำหนักดอยตุง)
 • บัตรกำนัลทานอาหารที่ครัวตำหนักหรือศาลาลีลาวดี มูลค่า 300 บาท
 • บัตรกำนัลเครื่องดื่มร้าน Café DoiTung มูลค่า 200 บาท (ใช้ได้เฉพาะสาขาดอยตุง จ.เชียงรายเท่านั้น)
 • บัตรสมาชิก DoiTung member card
 • บัตรโดยสารชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – เชียงราย – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Orient Thai สำหรับ 2 ท่าน และสามารถฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • บริการรถเช่า 3 วัน 2 คืน (อีโค่ คาร์ เท่านั้น)
 • ส่วนลดค่าบริการรถเช่า จากบริษัท Thai rent a car 15% เมื่อซื้อแพ็คเกจนี้ ( อีโค่ คาร์ ขึ้นไป )

แพ็คเกจสุขกาย สบายใจ ที่ดอยตุง1 (SCB Fly & Drive 11,111 บาท) บาทมีรายละเอียด ดังนี้

 • ห้องพักแบบซูพีเรีย 3 วัน 2 คืน ที่ดอยตุง ลอด์จ พร้อมคูปองอาหารเช้า 100 บาท จำนวน 4 ใบ
 • บัตรชุดเข้าชมสถานที่ สำหรับ 2 ท่าน (สวนแม่ฟ้าหลวง,หอแห่งแรงบันดาลใจ และพระตำหนักดอยตุง)
 • บัตรกำนัลทานอาหารที่ครัวตำหนักหรือศาลาลีลาวดี มูลค่า 300 บาท
 • บัตรกำนัลเครื่องดื่มร้าน Café DoiTung มูลค่า 200 บาท (ใช้ได้เฉพาะสาขาดอยตุง จ.เชียงรายเท่านั้น)
 • บัตรสมาชิก DoiTung member card
 • บัตรโดยสารชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – เชียงราย – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Orient Thai สำหรับ 2 ท่าน และสามารถฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • บริการรถเช่า 3 วัน 2 คืน (อีโค่ คาร์ เท่านั้น)
 • ส่วนลดค่าบริการรถเช่า จากบริษัท Thai rent a car 15% เมื่อซื้อแพ็คเกจนี้ ( อีโค่ คาร์ ขึ้นไป )
 • แพ็คเกจสุขกาย สบายใจ ที่ดอยตุง 2 ( Fly & Stay 12,500 บาท) มีรายละเอียด ดังนี้
 • ห้องพักแบบ deluxe 3 วัน 2 คืน ที่ดอยตุง ลอด์จ พร้อมคูปองอาหารเช้า 100 บาท จำนวน 4 ใบ
 • บัตรชุดเข้าชมสถานที่ สำหรับ 2 ท่าน (สวนแม่ฟ้าหลวง,หอแห่งแรงบันดาลใจ, พระตำหนักดอยตุง และ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง)
 • บัตรกำนัลทานอาหารที่ครัวตำหนักหรือศาลาลีลาวดี มูลค่า 500 บาท
 • บัตรกำนัลเครื่องดื่มร้าน Café DoiTung มูลค่า 200 บาท (ใช้ได้เฉพาะสาขาดอยตุง จ.เชียงรายเท่านั้น)
 • บัตรสมาชิก DoiTung member card พร้อมชุด welcome มูลค่ารวม 390 บาท
 • บัตรโดยสารชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – เชียงราย – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Orient Thai สำหรับ 2 ท่าน และสามารถฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • ส่วนลดค่าบริการรถเช่า จากบริษัท Thai rent a car 15% เมื่อซื้อแพ็คเกจนี้ ( อีโค่ คาร์ ขึ้นไป )

แพ็คเกจสุขกาย สบายใจ ที่ดอยตุง 2 ( Fly & Drive 14,900 บาท) มีรายละเอียด ดังนี้

 • ห้องพักแบบ deluxe 3 วัน 2 คืน ที่ดอยตุง ลอด์จ พร้อมคูปองอาหารเช้า 100 บาท จำนวน 4 ใบ
 • บัตรชุดเข้าชมสถานที่ สำหรับ 2 ท่าน (สวนแม่ฟ้าหลวง,หอแห่งแรงบันดาลใจ, พระตำหนักดอยตุง และ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง)
 • บัตรกำนัลทานอาหารที่ครัวตำหนักหรือศาลาลีลาวดี มูลค่า 500 บาท
 • บัตรกำนัลเครื่องดื่มร้าน Café DoiTung มูลค่า 200 บาท (ใช้ได้เฉพาะสาขาดอยตุง จ.เชียงรายเท่านั้น)
 • บัตรสมาชิก DoiTung member card พร้อมชุด welcome มูลค่ารวม 390 บาท
 • บัตรโดยสารชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – เชียงราย – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Orient Thai สำหรับ 2 ท่าน และสามารถฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • บริการรถเช่า 3 วัน 2 คืน (อีโค่ คาร์ เท่านั้น)
 • ส่วนลดค่าบริการรถเช่า จากบริษัท Thai rent a car 15% เมื่อซื้อแพ็คเกจนี้ ( อีโค่ คาร์ ขึ้นไป )
 • แพ็คเกจสุขกาย สบายใจ ที่ดอยตุง 2 ( SCB Fly & Drive 13,999 บาท) มีรายละเอียด ดังนี้
 • ห้องพักแบบ deluxe 3 วัน 2 คืน ที่ดอยตุง ลอด์จ พร้อมคูปองอาหารเช้า 100 บาท จำนวน 4 ใบ
 • บัตรชุดเข้าชมสถานที่ สำหรับ 2 ท่าน (สวนแม่ฟ้าหลวง,หอแห่งแรงบันดาลใจ, พระตำหนักดอยตุง และ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง)
 • บัตรกำนัลทานอาหารที่ครัวตำหนักหรือศาลาลีลาวดี มูลค่า 500 บาท
 • บัตรกำนัลเครื่องดื่มร้าน Café DoiTung มูลค่า 200 บาท (ใช้ได้เฉพาะสาขาดอยตุง จ.เชียงรายเท่านั้น)
 • บัตรสมาชิก DoiTung member card พร้อมชุด welcome มูลค่ารวม 390 บาท
 • บัตรโดยสารชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – เชียงราย – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Orient Thai สำหรับ 2 ท่าน และสามารถฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • บริการรถเช่า 3 วัน 2 คืน (อีโค่ คาร์ เท่านั้น)
 • ส่วนลดค่าบริการรถเช่า จากบริษัท Thai rent a car 15% เมื่อซื้อแพ็คเกจนี้ ( อีโค่ คาร์ ขึ้นไป )

เงื่อนไขในการใช้บริการของสายการบิน

 • สายการบินจะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางหรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท่านต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เมื่อมาลงทะเบียนเพื่อขึ้นเครื่อง
 • ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง
 • สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) และ/หรือไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องได้ (ลูกค้าจะต้องแจ้งสายการบินและรับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ดอยตุง เพื่อสำรองที่นั่งในสายการบินที่แจ้ง)
 • ราคาแพ็คเกจดังกล่าวได้รวมค่าบริการรับฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ต่อท่านแล้ว หากผู้โดยสารมีสัมภาระมีน้ำหนักที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากมีมีการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือเที่ยวบิน ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 500 บาท และค่าส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารเที่ยวบินใหม่
 • การสำรองที่นั่งสำหรับแพ็คเกจ ต้องสำรองผ่าน 02-252-7114 ต่อ 212 และ 213 เท่านั้น
 • ราคาแพ็คเกจนี้ รวมค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาในทุกแพ็คเกจ ไม่รวมค่าบัตรโดยสารของทารก
 • ผู้เดินทางต้องทำการตรวจรับบัตรโดยสารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง

เงื่อนไขในการใช้บริการรถเช่า : สุขกาย สบายใจที่ดอยตุง 1 และ 2

ส่วนลด 15% (อีโค่ คาร์ขึ้นไป) สุขกาย สบายใจที่ดอยตุง 1 และ 2

 • เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดเป็นตามที่ ไทยเร้นท์อะคาร์ เป็นผู้กำหนด
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ลูกค้าต้องทำการจองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่าน Rez line : 02-737-8888 หรือ booking@thairentacar.com
 • การยืนยันการจองเช่ารถนี้ขึ้นอยู่กับรถยนต์ที่ว่างในแต่ละสาขา ณ วันที่รับรถ
 • สิทธิพิเศษนี้รวม : ประกันภัยชั้นหนึ่ง, ไม่จำกัดกิโลเมตร
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวม : ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าน้ำมันและอุปกรณ์เช่าเพิ่มเติมอื่นๆ
 • ผู้เช่าต้องรับและคืนรถที่ ไทยเร้นท์อะคาร์สาขาสนามบินเชียงรายเท่านั้น
 • ความรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 4,280 บาท เมื่อเกิดอุบัติเหตุสำหรับรถยนต์ทุกรุ่น หากผู้เช่าเป็น ฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี
 • ค่ามัดจำ: ผู้เช่าต้องชำระค่ามัดจำผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท สำหรับรถยนต์ ขนาด SS และจะได้รับ credit limit คืนประมาณ 14 วันทำการหลังจากคืนรถยนต์
 • ผู้เช่าต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปพร้อมกับใบขับขี่ในประเทศหรือใบขับขี่สากล
 • เอกสารการเช่ารถ: คนไทย – บัตรประชาชน, บัตรเครดิตและใบขับขี่ในประเทศหรือใบขับขี่สากล ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย – พาสปอร์ต, บัตรเครดิตและหรือใบขับขี่สากล
 • ขอสงวนสิทธิไม่มีบริการเช่ารถในอัตราพิเศษในช่วงวันที่ 13 -16 เมษายน 55

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=21486