Promotion AirAsia 2 Go To 2012 บินเป็นคู่ถูกกว่า

โปรโมชั่น Airasia รับวาเลนไทน์ 2555 เส้นทางใกล้สำหรับคนมีคู่ ตั๋วเครื่องบินเส้นทางบินในประเทศ 2 คน ราคาเริ่มต้นที่ 1,290 บาท เท่านั้น

โปรโมชั่น Air Asia 2 Go To 2012 บินเป็นคู่ถูกกว่า รวมเริ่มต้น 1,490.-

Promotion AirAsia 2 Go To 2012 บินเป็นคู่ถูกกว่า
Promotion AirAsia 2 Go To 2012 บินเป็นคู่ถูกกว่า โปรโมชั่น Airasia รับวาเลนไทน์ 2555 เส้นทางใกล้สำหรับคนมีคู่ ตั๋วเครื่องบินเส้นทางบินในประเทศ 2 คน ราคาเริ่มต้นที่ 1,290 บาท เท่านั้น
ช่วงเวลาสำรองที่นั่ง : 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2555
ช่วงเวลาเดินทาง : 22 กุมภาพันธ์ 2555 – 30 เมษายน 255
[divider]

ข้อตกลงและข้อกำหนด โปรโมชั่นแอร์เอเชีย 2 Go To 2012 บินเป็นคู่ถูกกว่า

– ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
– อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
– ราคานี้ยังไม่รวม Convenience Fee สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และชาร์จการ์ด
– โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัด และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
– Promo fare is applicable for booking of 2pax ONLY
– Promo fares shown on website are for 2pax
– Earn 3X BIG Points when you book listed flights below

promotion airasia 2 go to 2012 domestic price

 1. Processing Fee ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะเรียกเก็บสำหรับการชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต และ ชาร์จการ์ด
 2. ราคารวมค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินสำหรับท่าอากาศยานที่ไม่ได้เรียก เก็บผ่านเคาน์เตอร์ ณ ท่าอากาศยาน
 3. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 4. เป็นราคาพิเศษสำหรับการสำรองที่นั่งในครั้งแรกเท่านั้น
 5. เป็นราคาสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว
 6. ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 7. ค่าโดยสารที่แสดงในสกุลเงินอื่นจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณ ปัจจุบัน
 8. ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสายการบินฯ
 9. สงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 10. ผู้โดยสารต้องจัดเตรียมและครอบครองเอกสารประกอบการเดินทางอย่างครบถ้วน (เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ)
 11. สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารประกอบ การเดินทางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
 12. ต้องชำระค่าบริการต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง
 13. สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดการเดินทางได้โดยต้องชำระค่า เปลี่ยนแปลงตามที่สายการบินฯ กำหนด
 14. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง
 15. เป็นราคาสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่าน www.airasia.com เท่านั้น
[divider] จองตั๋วเครื่องบินกับ Promotion AirAsia 2 Go To 2012 บินเป็นคู่ถูกกว่า คลิกที่รูปด้านล่างนี้เลย
Promotion AirAsia 2 Go To 2012 บินเป็นคู่ถูกกว่า
Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=21420