Promotion Thai Airways Travel Around Thailand 2012

การบินไทยชวนคุณท่องเที่ยวทั่วไทย รับปี 2012 ด้วยโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับทุกเส้นทางทั่วไทย

โปรโมชั่นการบินไทย Travel Around Thailand

Promotion Thai Airways Travel Around Thailand

Promotion Thai Airways Travel Around Thailand การบินไทยชวนคุณท่องเที่ยวทั่วไทย รับปี 2012 ด้วยโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับทุกเส้นทางทั่วไทย

  • สำหรับออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ : 15 ธันวาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555
  • เริ่มออกเดินทาง ตั้งแต่ : 01 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2555

 

เส้นทาง

ราคาบัตรฯเที่ยวเดียว
สำหรับ 1 ท่าน ( บาท)

ราคาบัตรฯไป –กลับ
สำหรับ 1 ท่าน ( บาท)

ระหว่าง

และ

กรุงเทพ

เชียงใหม่

2,135

4,270

เชียงราย

2,515

5,030

ขอนแก่น

1,880

3,760

อุดรธานี

1,960

3,920

อุบลราชธานี

2,070

4,140

กระบี่

2,475

4,950

ภูเก็ต

2,580

5,160

สุราษฎร์ธานี

2,360

4,720

หาดใหญ่

2,855

5,710

เชียงใหม่

ภูเก็ต

3,860

ราคาข้างต้นเป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร

1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย , ตัวแทนจำหน่าย ของการบินไทย และ Internet ของบริษัท ฯ
2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว หรือ ไป-กลับ บน ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น
3. ราคาบัตรโดยสารนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่  15 ธันวาคม  2554  ถึง  31 มีนาคม 2555 และ เริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2555.
4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตรโดยสารไม่อนุญาตให้ ออกบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทาง
5. บัตรโดยสารเส้นทางไป-กลับ มีอายุ 30 วัน  นับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร
6. บัตรโดยสารเด็กราคา 50 % จากราคาผู้ใหญ่ข้างต้น และไม่อนุญาตให้ออกบัตรโดยสารสำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
7. กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เที่ยวบิน, วันเดินทาง, เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
8. ได้รับไมล์สะสมปกติ
9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

**การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ /  หรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำรองที่นั่งกับ Promotion Thai Airways Travel Around Thailand 2012 ได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่างนี้Promotion Thai Airways Travel Around Thailand 2012

[divider]

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=19668

Leave a Comment