Promotion SF Cinema ดูหนัง 2 ที่นั่ง 99.- 9 วัน 9เรื่อง @ Central พระราม9

ดูหนัง 2 ที่นัง 99 บาทที่ SFX Cinema เซ็นทรัล พระราม9 9 วัน 9 เรื่อง

Promotion SF Cinema ดูหนัง 2 ที่นั่ง 99.- 9 วัน 9เรื่อง @ Central พระราม9

20111220-135331.jpg

Promotion SF Cinema ดูหนัง 2 ที่นั่ง 99.- 9 วัน 9เรื่อง @ Central พระราม9 สิทธิพิเศษฉลอง Fanpage ทะลุ 600,000 Like ที่ WeLoveSF Facebook ชวนสมาชิกแฟนเพจลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคาพิเศษเพียง 99 บาท สำหรับ 2 ที่นั่ง ตลอด 9 วัน กับภาพยนตร์ชั้นนำ 9 เรื่อง ทีห่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema สาขาใหม่ที่โรงภาพยนตร์ SFX Cinema สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 ตั้งแต่วันที่ 19-27 ธันวาคม 2554 (รวม 9 วัน) เฉพาะรอบเวลา 21.00 น. (9 PM)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
– ลูกค้าสามารถร่วมรับสิทธิพิเศษได้จากการลงทะเบียนผ่านทาง “WeLoveSF” Facebook เป็นรายวัน ระหว่างเวลา10.00-12.00 น. เท่านั้น
– ลูกค้าต้องพิมพ์ e-coupon มาเพื่อแลกรับสิทธิ์ แลกซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง ในราคาพิเศษ สำหรับภาพยนตร์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ตามวันและรอบฉายที่ลงทะเบียนไว้ เท่านั้น
– โปรดแสดง e-coupon ที่ได้รับ พร้อมบัตรประชาชน ณ โต๊ะกิจกรรมบริเวณจุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อแลกรับสิทธิ์ตามวันและรอบฉายที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
– ราคาสำหรับโปรโมชั่นพิเศษ แบ่งตามประเภทที่นั่ง ดังนี้

Seat Type Price
# Deluxe 99 บาท/ 2 ที่นั่ง
# Premium 139 บาท/ 2 ที่นั่ง
# Sofa Sweet 219 บาท/ 1 คู่

หมายเหตุ: โปรดอ่านเงื่อนไขโดยละเอียด

– * สามารถใช้สิทธิ์เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 21.00 น. (หรือจนกว่ามีการแลกรับสิทธิ์เต็มจำนวน) ของแต่ละวัน
– สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 เท่านั้น
– ** จำกัดสิทธิ์ในการแลกซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 Code/ 1 สิทธิ์/ 2 ที่นั่ง/ 1 รอบฉาย สำหรับที่นั่งประเภท Deluxe Seat และ Premium Seat และ 1 Code/ 1 สิทธิ์/ 1 คู่/ 1 รอบฉาย สำหรับที่นั่งประเภท Sofa Sweet
(1สิทธิ์/ 1 ชื่อ-สกุล/ 1 email/ 1 เบอร์ติดต่อ/ วัน)

– สิทธิ์มีจำนวนจำกัด/ 1 รอบฉายภาพยนตร์/ 1 วัน
*** ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดระยะเวลากิจกรรม ในกรณีที่กดรับสิทธิ์แล้วไม่ไปรับสิทธิ์ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขาเซ็นทรัล พระราม 9
** หากต้องการยืนยันการใช้สิทธิ์ในครั้งต่อไปในกรณีที่มีผู้มาแลกรับสิทธิ์เต็ม สามารถแจ้ง Code แก่เจ้าหน้าที่ที่โรงภาพยนตร์เพื่อยืนยันการมาแลกรับสิทธิ์ในวันนั้นๆ
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
– ไม่สามารถใช้บริการจองที่นั่งล่วงหน้าทาง SF Call Center, www.sfcinemacity.com และ SF Showtimes in Hand ได้
– ไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SFX Central Rama9

20111220-135344.jpg

Leave a Comment