โปรโมชั่นการบินไทยช่วยน้ำท่วม บินลงใต้ลด 50%

การบินไทยลดราคาบัตรโดยสารเครื่องบินลง 47-58 % จากราคาปกติ เปิดจำหน่ายระหว่างวันที่ 11 พย.–10ธค.54 ในเส้นทางกรุงเทพฯสู่ทุกจุดบินของการบินไทยในภาคใต้

Promotion Thai Airways ลดราคาบัตรโดยสารเส้นทางภาคใต้ 50% บรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วม

โปรโมชั่นการบินไทยช่วยน้ำท่วม บินลงใต้ลด 50%

Promotion Thai Airways บัตรโดยสารภาคใต้ราคาพิเศษ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดจำหน่ายบัตรโดยสารลดราคาพิเศษกว่า 50% ในเส้นทางบินสู่ภาคใต้ทุกจุดบิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในการสัญจรสู่ภาคใต้หากถนนพระราม 2 ถูกน้ำท่วม จะทำให้การคมนาคมทางบกสู่ภาคใต้ถูกปิดทันที

การบินไทยจึงลดราคาบัตรโดยสารเครื่องบินลง 47-58 % จาก ราคาปกติเปิดจำหน่ายระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2554 ในเส้นทางกรุงเทพฯ สู่ทุกจุดบินของการบินไทยในภาคใต้ ได้แก่

[box_light]
  • กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี ราคาปกติเที่ยวเดียว 4,290 บาท ลดเหลือ ราคาเริ่มต้นที่ 1,820 บาท
  • กรุงเทพฯ – กระบี่ ราคาปกติเที่ยวเดียว 4,490 บาท ลดเหลือ ราคาเริ่มต้นที่ 1,920 บาท
  • กรุงเทพฯ – ภูเก็ต ราคาปกติเที่ยวเดียว 4,675 บาท ลดเหลือ ราคาเริ่มต้นที่ 2,015 บาท
  • กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ราคาปกติเที่ยวเดียว 5,155 บาท ลดเหลือ ราคาเริ่มต้นที่ 2,255 บาท
  • กรุงเทพฯ – สมุย ราคาปกติเที่ยวเดียว 6,360 บาท ลดเหลือ ราคาเริ่มต้นที่ 2,930 บาท

(ราคาข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมน้ำมันแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน)

[/box_light]

อนึ่ง ทั้งห้าจุดบินนี้การบินไทยสามารถรองรับผู้โดยสารรวมแล้วได้ถึงวันละ 5,039 ที่นั่ง และหากมีความต้องการเดินทางมากกว่าจำนวนที่นั่งที่มีอยู่ การบินไทย มีนโยบายปรับเปลี่ยนเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเพิ่มจำนวนเที่ยวบินให้มากขึ้นได้ เพื่อรองรับและบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งภาคการเดินทางของผู้โดยสาร และภาคเศรษฐกิจในการขนส่งสินค้าทางคาร์โก้ด้วย

ทั้งนี้ การบินไทยยังทำการบินปกติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง และสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center 02-356-1111 หรือที่ เว็บไซต์ www.thaiairways.com

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=18546

Leave a Comment