โปรโมชั่น Orient Thai ส่งกำลังใจช่วยเหลือภัยน้ำท่วม

โอเรียนท์ไทย ร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือน้ำท่วม ด้วยโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

Promotion Orient Thai ส่งกำลังใจช่วยเหลือภัยน้ำท่วม บินเชียงใหม่, ภูเก็ต 1,399.-

โปรโมชั่น Orient Thai ส่งกำลังใจช่วยเหลือภัยน้ำท่วม

โปรโมชั่น Orient Thai ส่งกำลังใจช่วยเหลือภัยน้ำท่วม โอเรียนท์ไทย ร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือน้ำท่วม ด้วยโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

 • เส้นทาง เชียงใหม่ และ ภูเก็ต 1,399.- (ราคารวมทุกอย่าง)
 • เส้นทาง หาดใหญ่ 1,499.- (ราคารวมทุกอย่าง)

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง 15 – 22 ตุลาคม 2554

ระยะเวลาการเดินทาง 16 ตุลาคม 2554 – 26 มีนาคม 2555

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น Orient Thai ส่งกำลังใจช่วยเหลือภัยน้ำท่วม

 1. บัตรโดยสารราคาพิเศษเฉพาะเส้นทางดังนี้
  • เชียงใหม่ และภูเก็ต ราคา 1,399 บาท ต่อเที่ยวบิน รวมทุกอย่างแล้ว
  • หาดใหญ่ ราคา1,499 บาท ต่อเที่ยวบิน รวมทุกอย่างแล้ว
 2. ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง 15 – 22 ตุลาคม 2554
 3. ระยะเวลาการเดินทาง 16 ตุลาคม 2554 – 26 มีนาคม 2555
 4. ราคาพิเศษนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
 5. สามารถสำรองที่นั่งได้ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสาร คือ  เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร , Call Center 1126 และ เว็บไซต์  www.flyorientthai.comโดยต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 24  ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
 6. ราคาพิเศษนี้ที่นั่ง อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน  และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อ เนื่องได้
 7. บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทางได้โดยต้องชำระ ค่าธรรมเนียม 500 บาท  ต่อครั้ง  ต่อเที่ยวบิน  หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่าผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วยโดย รวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 8. บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้งต่อเที่ยวบิน
 9. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 10. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก PremiumPassได้
 11. บัตรสมาชิกประเภท StudentPass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์ หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 12. สายการบินโอเรียนท์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

promotion orient thai oct 2011 thai flood

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=18138