Promotion SCB Platinum VISA Day ลด 500.- @ Nobu Shabu Central World

สิทธิพิเศษ SCB Platinum VISA Day อร่อย 1,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 500 บาท!! ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายนนี้ ที่ Nobu Shabu สาขา Central World ชั้น 7

โปรโมชั่น SCB Platinum VISA Day ลด 500.- @ Nobu Shabu Central World

Promotion SCB Platinum VISA Day @ Nobu Shabu

Promotion SCB Platinum VISA Day ลด 500.- @ Nobu Shabu Central World สิทธิพิเศษจาก SCB ที่จัดให้ตามคำเรียกร้องกับ SCB Platinum VISA Day อร่อย 1,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 500 บาท!! ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายนนี้ ที่ Nobu Shabu สาขา Central World ชั้น 7

สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB Platinum VISA (3 บัตรที่ร่วมรายการ ได้แก่ SCB Platinum VISA, SCB Sansiri Platinum และ SCB Platinum Limited Edition) 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียนทีร้าน Nobu Shabu สาขา Central World ชั้น 7 ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เริ่ม 18:00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-777-7777

ขั้นตอนการรับสิทธิ์กับ Promotion SCB Platinum VISA Day ลด 500.- @ Nobu Shabu Central World

– ลูกค้าทำการลงทะเบียน ณ ร้าน Nobu Shabu สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 ในวันที่ 30 ก.ย. 2554 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. – 21:00 น. โดยแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของบัตรต่อพนักงานที่รับลงทะเบียน ดังนี้

  • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แพลทินัม (SCB Platinum VISA, SCB Sansiri Platinum, SCB Platinum Limited Edition)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ชื่อ-นามสกุล ตรงตามหน้าบัตรเครดิต)

– เมื่อลูกค้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบยืนยันสิทธิ เพื่อใช้ประกอบการขอรับส่วนลดจากร้าน Nobu Shabu สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7

– ลูกค้าต้องรับประทานอาหารในร้าน Nobu Shabu สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 โดยมียอดใบเสร็จสุทธิ มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ในวันที่ 30 ก.ย. 2554 ระหว่างเวลา 18:00 น. – 22:00 น.

– ลูกค้าต้องชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แพลทินัม ที่ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมลงชื่อในใบยืนยันสิทธิ และส่งมอบให้แก่พนักงานของร้าน

– เมื่อพนักงานของร้านได้ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้ารวมทั้งลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 500 บาท

เงื่อนไขการได้รับส่วนลดค่าอาหาร

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะ ร้าน Nobu Shabu สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 ในวันที่ 30 ก.ย. 2554 ระหว่างเวลา 18:00 น. – 22:00 น. เท่านั้น
  2. ลูกค้าที่มีสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แพลทินัมที่ได้ลงทะเบียนจำนวน 50 ท่านแรกเท่านั้น (1 ท่าน / 1 สิทธิ / 1 ใบเสร็จ / 1 โต๊ะ) และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
  3. เงื่อนไขส่วนลดค่าอาหารเป็นไปตามที่ร้าน Nobu Shabu กำหนด
  4. รายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของร้าน Nobu Shabu
  5. ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

Promotion SCB Platinum VISA Day ลด 500.- @ Nobu Shabu Central World

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=17377