Promotion NokAir 2011 Best Moment Best Deal บินเริ่มต้น 1,288.-

นกแอร์ชวนคุณเที่ยวเตรียมพร้อมรับลมหนาวปีนี้กับตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษจากนกแอร์ วิวดี อากาศเป็นใจ บินไปกับนกแอร์ ในราคาเริ่มต้นที่ 1,288.-

โปรโมชั่นนกแอร์ Best Moment Best Deal วิวดี อากาศเป็นใจ บินเริ่มต้น 1,288.-

Promotion NokAir 2011 Best Moment Best Deal บินเริ่มต้น 1,288.-

Promotion Nokair Best Moment Best Deal บินเริ่มต้น 1,288.- นกแอร์ชวนคุณเที่ยวเตรียมพร้อมรับลมหนาวปีนี้กับตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษจากนกแอร์ วิวดี อากาศเป็นใจ บินไปกับนกแอร์ ในราคาเริ่มต้นที่ 1,288.- (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

สมาชิกนกแฟนคลับ:

สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokfanclub.com โดยต้องทำการล็อกอิน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 กันยายน 2554

ลูกค้าทั่วไป:

 

สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com และ www.nokfanclub.com โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กันยายน 2554 สำรองที่นั่งล่วงหน้า: 7 วัน

เส้นทาง ราคาสุทธิ (บาท) เดินทาง
ดอนเมือง – นราธิวาส
ดอนเมือง – บุรีรัมย์
ดอนเมือง – พิษณุโลก
ดอนเมือง – ภูเก็ต
ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี
ดอนเมือง – อุดรธานี
ดอนเมือง – อุบลราชธานี
เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
1,288 2 ตุลาคม 54  –
24 มีนาคม 55

ดอนเมือง – เชียงใหม่
ดอนเมือง – ตรัง
ดอนเมือง – นครพนม
ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช
ดอนเมือง – น่าน
ดอนเมือง – แพร่
ดอนเมือง – แม่สอด
ดอนเมือง – ร้อยเอ็ด
ดอนเมือง – เลย
ดอนเมือง – สกลนคร
ดอนเมือง – หาดใหญ่
เชียงใหม่ – อุดรธานี
1,488 2 ตุลาคม 54  –
24 มีนาคม 55

ดอนเมือง – เกาะสมุย
(เดินทางผ่าน นครศรีธรรมราช)
1,988 2 ตุลาคม 54  –
24 มีนาคม 55

ดอนเมือง – เกาะพะงัน
(เดินทางผ่าน นครศรีธรรมราช)
2,138 2 ตุลาคม 54  –
24 มีนาคม 55

ดอนเมือง – เกาะสมุย
(เดินทางผ่าน สุราษฎร์ธานี)
1,838 2 ตุลาคม 54  –
24 มีนาคม 55

ดอนเมือง – เกาะพะงัน
(เดินทางผ่าน สุราษฎร์ธานี)
1,988 2 ตุลาคม 54  –
24 มีนาคม 55

ดอนเมือง – เกาะลันตา
ดอนเมือง – เกาะหลีเป๊ะ
(เดินทางผ่าน ตรัง)
2,238

2,188

2 – 31 ตุลาคม 54

1 พฤศจิกายน 54 –
24 มีนาคม 55


ดอนเมือง – เกาะมุก
(เดินทางผ่าน ตรัง)
2,038 1 พฤศจิกายน 54 –
24 มีนาคม 55

ดอนเมือง – เกาะไหง
(เดินทางผ่าน ตรัง)
1,988 1 พฤศจิกายน 54 –
24 มีนาคม 55

ดอนเมือง – เกาะกระดาน
(เดินทางผ่าน ตรัง)
2,088 1 พฤศจิกายน 54 –
24 มีนาคม 55

ดอนเมือง – เกาะพีพี
(เดินทางผ่าน ตรัง)
2,238 1 พฤศจิกายน 54 –
24 มีนาคม 55

หมายเหตุ: อัตราที่ปรากฎในตารางเป็นราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว ตามเส้นทางและช่วงเวลาในการเดินทาง

โปรโมชั่นนกแอร์ Best Moment Best Deal บินเริ่มต้น 1,288.-

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น Nokair Best Moment Best Deal บินเริ่มต้น 1,288.-

 • ราคาพิเศษ 1,288 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทางนราธิวาส บุรีรัมย์ พิษณุโลก ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี และเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
 • ราคาพิเศษ 1,488 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทางเชียงใหม่ ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช น่าน แพร่ แม่สอด ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หาดใหญ่ และเชียงใหม่ – อุดรธานี
 • สมาชิกนกแฟนคลับ
  – สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokfanclub.com โดยต้องทำการล็อกอิน
  – สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 กันยายน 2554
  – เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2554 – 24 มีนาคม 2555 เท่านั้น
 • ลูกค้าทั่วไป
  – สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com และ www.nokfanclub.com โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน
  – สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กันยายน 2554
  – เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2554 – 24 มีนาคม 2555 เท่านั้น
 • เส้นทางเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะลันตา เกาะหลีเป๊ะ เกาะมุก เกาะไหง เกาะกระดาน และเกาะพีพี
  – สำหรับเส้นทางเกาะสมุยที่เดินทางผ่านนครศรีธรรมราช ราคา 1,988 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
  – สำหรับเส้นทางเกาะพะงันที่เดินทางผ่านนครศรีธรรมราช ราคา 2,138 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
  – สำหรับเส้นทางเกาะสมุยที่เดินทางผ่านสุราษฎร์ธานีราคา 1,838 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
  – สำหรับเส้นทางเกาะพะงันที่เดินทางผ่านสุราษฎร์ธานีราคา 1,988 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
  – สำหรับเส้นทางเกาะลันตาและเกาะหลีเป๊ะ ราคา 2,238 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 ตุลาคม 2554 เท่านั้น
  – สำหรับเส้นทางเกาะลันตาและเกาะหลีเป๊ะ ราคา 2,188 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 24 มีนาคม 2555 เท่านั้น
  – สำหรับเส้นทางเกาะมุก ราคา 2,038 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 24 มีนาคม 2555 เท่านั้น
  – สำหรับเส้นทางเกาะไหง ราคา 1,988 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 24 มีนาคม 2555 เท่านั้น
  – สำหรับเส้นทางเกาะกระดาน ราคา 2,088 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 24 มีนาคม 2555 เท่านั้น
  – สำหรับเส้นทางเกาะพีพี ราคา 2,238 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 24 มีนาคม 2555 เท่านั้น
  – สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com เท่านั้น
  – สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กันยายน 2554
  – เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2554 – 24 มีนาคม 2555 เท่านั้น
 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok economy เท่านั้น
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางนกแอร์ๆได้
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง สามารถทำได้ทุกช่องทาง ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้ว ในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
 • สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=17039