คูปองฟรี! Pepsi 2 แก้ว เมื่อสั่งไก่กร๊อบกรอบ 12 ชิ้น ที่The Pizza Company

คูปองฟรี! Pepsi 2 แก้ว เมื่อสั่งไก่กร๊อบกรอบ 12 ชิ้น ที่ The Pizza Company รับฟรี! เป๊ปซี่ 16 ออนซ์ 2 แก้ว เมื่อสั่งไก่กร๊อบกรอบ 12 ชิ้น 1 ที่ ในราคาปกติ

อร่อยฟรี! Pepsi 2 แก้ว เมื่อสั่งไก่กร๊อบกรอบ 12 ชิ้น ที่ The Pizza Company @ Central World

คูปองฟรี! Pepsi 2 แก้ว เมื่อสั่งไก่กร๊อบกรอบ 12 ชิ้น ที่The Pizza Company

คูปองฟรี! Pepsi 2 แก้ว เมื่อสั่งไก่กร๊อบกรอบ 12 ชิ้น ที่ The Pizza Company รับฟรี! เป๊ปซี่ 16 ออนซ์ 2 แก้ว เมื่อสั่งไก่กร๊อบกรอบ 12 ชิ้น 1 ที่ ในราคาปกติ เมื่อใช้อร่อยที่ร้าน The Pizza Company ชั้น 6 Central word โซน Beacon เท่านั้น!

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ คูปองฟรี! Pepsi 2 แก้ว เมื่อสั่งไก่กร๊อบกรอบ 12 ชิ้น ที่The Pizza Company

คูปองนี้ใช้สำหรับรับประทานในร้าน เฉพาะ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สาขาเซ็นทรัล เวิล์ด ชั้น 6 โซน Beacon

– กรุณาแจ้งและแสดงคูปองแก่พนักงานก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง

– คูปอง 1 ใบ ต่อการใช้งาน 1 ครั้ง ต่อการซื้อไก่กร๊อบกรอบ 12 ชิ้น 1 ที่ในราคาปกติ

– คูปองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับชุดโปรโมชั่น คูปองส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย, เงื่อนไข และวันสิ้นสุด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า – คูปองนี้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

coupon promotion the pizza company free pepsi

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=16919