โบรชัวร์โปรโมชั่น Thailand Mobile EXPO 2011 Showcase (กย.54)

ช็คโปรโมชั่นสุดท้ายของงาน TME 2011 Showcase กันก่อนก่อนที่จะไปเดินงานวันนี้กับโบรชัวร์หลักของงานและโปรโมชั่นล่าสุดที่มีอัพเดทจากเว็บไซต์หลักของงานครับ

โบรชัวร์โปรโมชั่น Thailand Mobile EXPO 2011 Showcase (กย.54)

brochure-promotion-thailand-mobile-expo-2011-showcase-sep

โบรชัวร์โปรโมชั่น thailand Mobile EXPO 2011 Showcase (กย.54) เช็คโปรโมชั่นสุดท้ายของงาน TME 2011 Showcase กันก่อนก่อนที่จะไปเดินงานวันนี้กับโบรชัวร์หลักของงานและโปรโมชั่นล่าสุดที่มีอัพเดทจากเว็บไซต์หลักของงานครับ

โบรชัวร์โปรโมชั่น Thailand Mobile EXPO 2011 Showcase (กย.54) p1

โบรชัวร์โปรโมชั่น Thailand Mobile EXPO 2011 Showcase (กย.54) p2

โบรชัวร์โปรโมชั่น Thailand Mobile EXPO 2011 Showcase (กย.54) p3

โบรชัวร์โปรโมชั่น Thailand Mobile EXPO 2011 Showcase (กย.54) p4

[divider]