โปรโมชั่น Orient Thai จองแล้วบินได้เลย บินเริ่มต้น 1,000.-

Promotion Orient Thai สุดพิเศษจองแล้วบินได้เลย จองด่วน บินด่วนไม่ต้องรอกับ 2 เส้นทางบินราคาสุดพิเศษ นครศรีธรรมราช ราคา 1,000 บาท,อุดรธานี ราคา 1,199 บาท

Promotion Orient Thai จองแล้วบินได้เลย บินเริ่มต้น 1,000.-

Promotion Orient Thai จองแล้วบินได้เลย บินเริ่มต้น 1,000.-

Promotion โอเรียนท์ไทย จองแล้วบินได้เลย บินเริ่มต้น 1,000.- Promotion Orient Thai สุดพิเศษจองแล้วบินได้เลย จองด่วน บินด่วนไม่ต้องรอกับ 2 เส้นทางบินราคาสุดพิเศษ

– เส้นทางนครศรีธรรมราช จำหน่ายราคา 1,000 บาทต่อเที่ยวบิน (รวมทุกอย่างแล้ว)

– เส้นทางอุดรธานี จำหน่ายราคา 1,199 บาทต่อเที่ยวบิน (รวมทุกอย่างแล้ว)

เปิดให้คุณเริ่มจองได้ตั้งแต่ วันที่ 1-30 กันยายน 2554 นี้ และสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 2 –15 ตุลาคม 2554 เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น Orient Thai จองแล้วบินได้เลย บินเริ่มต้น 1,000.-

 • จำหน่ายบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศในราคา ดังนี้
 1. เส้นทางนครศรีธรรมราช จำหน่ายราคา 1,000 บาทต่อเที่ยวบิน(รวมทุกอย่างแล้ว)
 2. เส้นทางอุดรธานี จำหน่ายราคา 1,199 บาทต่อเที่ยวบิน(รวมทุกอย่างแล้ว)
 • ระยะเวลาการสำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2554 เท่านั้น
 • ระยะเวลาการเดินทางสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 –15 ตุลาคม 2554 เท่านั้น
 • สิทธิ์ราคาพิเศษดังกล่าวนี้สามารถใช้สิทธิ์ผ่านได้ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสาร คือ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร , Call Center 1126 และ เว็บไซต์ www.flyorientthai.com
 • กรณีเส้นทางอุดรธานีราคาพิเศษนี้ ไม่สามารถร่วมรายการกับโปรโมชั่น ใบที่ 2 ลด 500 บาท ได้
 • ราคาพิเศษนี้ที่นั่ง อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่องได้
 • บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทางได้โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่าผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วยโดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
  บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้งต่อเที่ยวบิน
 • บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก PremiumPassได้
 • บัตรสมาชิกประเภท StudentPass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 • สายการบินโอเรียนท์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

promotion orient thai all seats all flight

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=16387