รายละเอียดการคืนภาษีรถยนต์คันแรกจากรัฐบาล Update! (14กย.54)

ข้อมูลการรับคืนภาษีรถยนต์คันแรกสำหรับท่านที่ต้องการซื้อรถคันแรกแบบประหยัด มาให้ได้ตรวจสอบเงื่อนไขที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อรถคันแรกของคุณกันครับ

รายละเอียดการคืนภาษีรถยนต์คันแรกจากรัฐบาล Update! (14กย.54)

รายละเอียดรถยนต์ในรายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก หน้า1

โปรโมชั่นทูยูขอรวบรวมข้อมูล การรับคืนภาษีรถยนต์คันแรกจากนโยบายของรัฐบาล มาฝากสำหรับท่านที่ต้องการซื้อรถคันแรกแบบประหยัด มาให้ได้ตรวจสอบเงื่อนไขที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อรถคันแรกของคุณกันครับ

ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการคืนภาษีสรรพสามิตรถยนต์คันแรกไม่เกิน 1 แสนบาท ให้กับประชาชนที่ซื้อรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2554 ถึง 31 ธ.ค.2555 เพื่อไม่ให้ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ชะลอตัว

[box_light]

ข้อมูลการขอคืนภาษีรถยนต์, เอกสารการขอรับคืนภาษี, รายชื่อรถและรุ่นที่สามารถรับสิทธิ์คืนภาษีรถยนต์คันแรกจาก กรมสรรพสามิต มาแล้วนะครับ สามารถดูข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดได้ที่

รายชื่อรถและรุ่นที่สามารถขอคืนภาษีรถคันแรกจากกรมสรรพสามิต

[/box_light]

โดยกำหนดให้สำหรับผู้ซื้อ รถยนต์ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1500 ซีซี ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจะต้องเป็นรถยนต์นั่ง รถกระบะ กระบะดับเบิ้ลแคป เท่านั้น


หมายเหตุ : จะเห็นได้ว่าไม่ต้องเป็นอีโคคาร์เหมือนกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ

หลักเกณฑ์การคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก

 1. เป็นรถยนต์คันแรกของผู้ซื้อที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2554 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2555
 2. เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคัน
 3. เป็นรถยนต์นั่ง ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถกระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Double Cab)
 4. เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
 5. คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคัน
 6. ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 7. ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 8. การคืนเงินจะคืนเมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ว (เริ่มจ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 เป็นต้นไป)

แนวทางการดำเนินงานการคืนภาษีรถยนต์คันแรกจากรัฐบาล

 1. ผู้ซื้อรถยนต์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2555 ต้องยื่นคำขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
  • หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี
  • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
  • สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
 2. กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มีหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบการครอบครองรถยนต์คันแรก และแจ้งการสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปีของผู้ซื้อ
 3. กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดตรวจสอบและบันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ลงในคอมพิวเตอร์และในสมุดคู่มือการจดทะเบียน
 4. กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดส่งหนังสือรับรองการครอบครองรถยนต์คันแรก และสำเนาคู่มือการจดทะเบียนที่บันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ให้กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 5. กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และสั่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 เป็นต้นไป

—คลิกที่ภาพเพื่อดุรูปขนาดใหญ่—

รายละเอียดรถยนต์ในรายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก หน้า1

– ยังไม่ขอนับ Freed กับ Avanza นะครับ
– สำหรับ Aveo รุ่น SS กับ LUX (รวมถึง CNG ทุกรุ่น) เป็นเครื่อง 1.6 หลุดจากเกณฑ์
– คิดคร่าวๆ ให้โรงงานประกอบรถให้ margin กับ Dealer ที่ 20% นะครับของจริงอาจจะ +- ตามยี่ห้อ รถเก๋ง

รายละเอียดรถยนต์ที่อยู่ในรายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก หน้า2

– ถ้ารถกระบะ double cab ไม่เข้าข่าย ตัดออกไป
– Single cab ก็ตามนี้ Space cab/extra cab/smart cab จะอะไรแคบๆอื่นๆ ถ้าตามสรรพากรมันคือกระบะ ปกติ แต่ถ้าสรรพสามิตผมไม่แน่ใจพิกัดครับว่ามันประเภทไหน ถ้าจัดว่ากระบะ ก็ตามนี้ แต่ถ้าไม่ใจตีเป็นรถนั่งหรือโดยสาร
– พิกัดมันตามขนาดเครื่อง และประเภทเชื้อเพลิง

รายละเอียดรถยนต์ที่อยู่ในรายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก หน้า3

รายละเอียดรถยนต์ที่อยู่ในรายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก หน้า7

รายละเอียดรถกระบะ 2 ตอน (รอข้อสรุปจากกรมสรรพากร)

รายละเอียดรถยนต์ที่อยู่ในรายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก หน้า4รายละเอียดรถยนต์ที่อยู่ในรายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก หน้า5

รายละเอียดรถยนต์ที่อยู่ในรายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก หน้า6

[box_light]

**ตารางอัพเดทใหม่เครดิตคุณ Dark Archon @ pantip.com

http://www.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V11064389/V11064389.html

ที่มา : www.posttoday.com , ตารางรุ่นรถยนต์ที่ร่วมรายการจากคุณ Narin-nar @pantip.com (ตารางเก่าเจ้าของแจ้งยกเลิกแล้ว เพราะยังไม่ได้คำนวนรายละเอียดกำไรครับ )

[/box_light]

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=16742

Leave a Comment