โปรโมชั่น Orient Thai บินด้วย I Ticket ลดสูงสุด 20%

Promotion Orient Thai สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก I Ticket บินด้วยบัตร I Ticket รับส่วนลดสูงสุด 20% จากราคาตั๋วเครื่องบิน 1,590 บาท

Promotion Orient Thai Airlines บินด้วย I Ticket ลดสูงสุด 20%

โปรโมชั่น Orient Thai บินด้วย I Ticket ลดสูงสุด 20%

โปรโมชั่น Orient Thai บินด้วย I Ticket ลดสูงสุด 20% Promotion Orient Thai สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก I Ticket บินด้วยบัตร I Ticket รับส่วนลดสูงสุด 20% จากราคาตั๋วเครื่องบิน 1,590 บาท

– เส้นทางบิน อุดรธานี ลด 20%

– เส้นทางบิน นครศรีธรรมราช ลด 15%

– เส้นทางบิน ตรัง ลด 10%

– เส้นทางบิน เชียงใหม่ , เชียงราย , หาดใหญ่ และ ภูเก็ต ลด 5%

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าที่นั่งโปรโมชั่นจะหมด

และสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2554 –15 ตุลาคม 2554 เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น Orient Thai บินด้วย I Ticket ลดสูงสุด 20%

 • ส่วนลดนี้สำหรับสมาชิกบัตร I Ticket และจากบัตรโดยสาร ราคา 1,590 บาท เท่านั้น
 • ระยะเวลาการสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งโปรโมชั่นจะหมด
 • ระยะเวลาการเดินทางสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2554 –15 ตุลาคม 2554 เท่านั้น
 • สิทธิ์ส่วนลดดังกล่าวนี้สามารถใช้สิทธิ์ผ่านได้ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสาร คือ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร , Call Center 1126 และ เว็บไซต์ www.flyorientthai.com
 • ราคาพิเศษนี้ที่นั่งอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบินและสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่องได้
 • บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทางได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
  บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อได้ โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อ เที่ยวบิน
 • บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี
 • บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก PremiumPassได้
 • บัตรสมาชิกประเภท StudentPass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และพระสงฆ์หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

promotion orient thai iticket discount 20%

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=15502

Leave a Comment