โปรโมชั่นนกแอร์ ทุกครอบครัวมีรอยยิ้ม บินสบายๆเริ่มต้น 980.-

Promotion Nok Air Family Outing ให้คุณและครอบครัวบินสบายๆด้วยรอยยิ้มกับโปรโมชั่นราคาเบาๆ แบินเริ่มต้นเพียง 980 บาท/ท่าน/เที่ยว (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

โปรโมชั่นนกแอร์ ทุกครอบครัวมีรอยยิ้ม บินสบายๆเริ่มต้น 980.-

Promotion NoK Air Family Outing Started 980.-

โปรโมชั่นนกแอร์ ทุกครอบครัวมีรอยยิ้ม บินสบายๆเริ่มต้น 980.- Promotion Nok Air Family Outing ให้คุณและครอบครัวบินสบายๆด้วยรอยยิ้มกับโปรโมชั่นราคาเบาๆ และบริการดีๆกับนกแอร์ และโปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณเดินทางสบายๆบินเริ่มต้นเพียง 980 บาท/ท่าน/เที่ยว (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

สมาชิกนกแฟนคลับ :

 • สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokfanclub.com โดยต้องทำการล็อกอิน
 • สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2554

ลูกค้าทั่วไป :

 • สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com และ www.nokfanclub.com โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน
 • สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2554

สำรองที่นั่งล่วงหน้า: 7 วัน

โปรโมชั่นนกแอร์ ทุกครอบครัวมีรอยยิ้ม บินสบายๆเริ่มต้น 980.-

เส้นทาง ราคาสุทธิ (บาท)
เดินทาง 29 ส.ค. – 30 ก.ย. 54
ราคาสุทธิ (บาท)
เดินทาง 1 – 31 ต.ค. 54
ราคาสุทธิ (บาท)
เดินทาง 1 – 30 พ.ย. 54
ดอนเมือง – นราธิวาส
ดอนเมือง – บุรีรัมย์
ดอนเมือง – พิษณุโลก
ดอนเมือง – ภูเก็ต
ดอนเมือง – อุดรธานี
เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
980 1,280 1,280

ดอนเมือง – เชียงใหม่
ดอนเมือง – ตรัง
ดอนเมือง – นครพนม
ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช
ดอนเมือง – สกลนคร
ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี
ดอนเมือง – หาดใหญ่
ดอนเมือง – อุบลราชธานี
เชียงใหม่ – อุดรธานี
1,080 1,280 1,280

ดอนเมือง – เกาะสมุย
(เดินทางผ่าน นครศรีธรรมราช)
1,580 1,780 1,780

ดอนเมือง – เกาะพะงัน
(เดินทางผ่าน นครศรีธรรมราช)
1,730 1,930 1,930

ดอนเมือง – เกาะสมุย
(เดินทางผ่าน สุราษฎร์ธานี)
1,630 1,830 1,830

ดอนเมือง – เกาะพะงัน
(เดินทางผ่าน สุราษฎร์ธานี)
1,780 1,980 1,980

ดอนเมือง – เกาะลันตา
ดอนเมือง – เกาะหลีเป๊ะ
(เดินทางผ่าน ตรัง)
1,830 2,030 1,980

ดอนเมือง – เกาะมุก
(เดินทางผ่าน ตรัง)
1,830

ดอนเมือง – เกาะกระดาน
ดอนเมือง – เกาะไหง
(เดินทางผ่าน ตรัง)
1,880

ดอนเมือง – เกาะพีพี
(เดินทางผ่าน ตรัง)
2,030

หมายเหตุ: อัตราที่ปรากฎในตารางเป็นราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว ตามเส้นทางและช่วงเวลาในการเดินทาง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรโมชั่นนกแอร์ ทุกครอบครัวมีรอยยิ้ม บินสบายๆเริ่มต้น 980.-

เงื่อนไข 1 สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น

 • ราคาพิเศษ 980 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทางพิษณุโลก อุดรธานี ภูเก็ต นราธิวาส เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และบุรีรัมย์
 • ราคาพิเศษ 1,080 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทางเชียงใหม่ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง หาดใหญ่ นครพนม สกลนคร และเชียงใหม่-อุดรธานี
 • ใช้ได้ทุกเส้นทาง ยกเว้น เส้นทางน่าน ร้อยเอ็ด เลย แม่สอด เกาะมุก เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะพีพี และเที่ยวบินร่วมซึ่งทำการบินโดยบริษัท สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จำกัด (สายการบิน นกมินิ)
 • สำหรับเส้นทางเกาะสมุยที่เดินทางผ่านนครศรีธรรมราช ราคา 1,580 บาท ต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
 • สำหรับเส้นทางเกาะพงันที่เดินทางผ่านนครศรีธรรมราช ราคา 1,730 บาท ต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
 • สำหรับเส้นทางเกาะสมุยที่เดินทางผ่านสุราษฎร์ธานี ราคา 1,630 บาท ต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
 • สำหรับเส้นทางเกาะพงันที่เดินทางผ่านสุราษฎร์ธานี ราคา 1,780 บาท ต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
 • สำหรับเส้นทางเกาะลันตาและเกาะหลีเป๊ะ ราคา 1,830 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

เงื่อนไข 2 สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2554 เท่านั้น

 • ราคาพิเศษ 1,280 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทางเชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ภูเก็ต หาดใหญ่ นราธิวาส เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่-อุดรธานี บุรีรัมย์ นครพนม และสกลนคร
 • ใช้ได้ทุกเส้นทาง ยกเว้น เส้นทางน่าน ร้อยเอ็ด เลย แม่สอด แพร่ และเที่ยวบินร่วมซึ่งทำการบินโดยบริษัท สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จำกัด (สายการบิน นกมินิ)
 • สำหรับเส้นทางเกาะสมุยที่เดินทางผ่านนครศรีธรรมราช ราคา 1,780 บาท ต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
 • สำหรับเส้นทางเกาะพงันที่เดินทางผ่านนครศรีธรรมราช ราคา 1,930 บาท ต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
 • สำหรับเส้นทางเกาะสมุยที่เดินทางผ่านสุราษฎร์ธานี ราคา 1,830 บาท ต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
 • สำหรับเส้นทางเกาะพงันที่เดินทางผ่านสุราษฎร์ธานี ราคา 1,980 บาท ต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
 • สำหรับเส้นทางเกาะลันตาและเกาะหลีเป๊ะ ราคา 2,030 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม –31 ตุลาคม 2554 เท่านั้น
 • สำหรับเส้นทางเกาะลันตาและเกาะหลีเป๊ะ ราคา 1,980 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
 • สำหรับเส้นทางเกาะมุก ราคา 1,830 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
 • สำหรับเส้นทางเกาะไหง ราคา 1,880 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
 • สำหรับเส้นทางเกาะกระดาน ราคา 1,880 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
 • สำหรับเส้นทางเกาะพีพี ราคา 2,030 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

เงื่อนไข 3 เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปสำหรับเงื่อนไข1 และ 2

 • สมาชิกนกแฟนคลับ และ ลูกค้าทั่วไป สามารถสำรองที่นั่งได้ผ่าน www.nokfanclub.com และ www.nokair.com เท่านั้น
 • สำหรับสมาชิกนกแฟนคลับสามารถสำรองที่นั่งได้ระหว่างวันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2554 เท่านั้น โดยทำการล็อคอิน ยกเว้น เส้นทางเกาะสมุย เกาะพงัน เกาะลันตา เกาะหลีเป๊ะ เกาะมุก เกาะไหง เกาะกระดาน และเกาะพีพี สำรองที่นั่งได้ระหว่างวันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2554 ผ่าน www.nokair.com เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าทั่วไปสามารถสำรองที่นั่งได้ระหว่างวันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2554 เท่านั้น
 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok economy เท่านั้น
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางนกแอร์ๆได้
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลด ลง
 • สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Leave a Comment