Promotion GSM Advance eService รับค่าโทรฟรี!

โปรโมชั่นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า GSM advance ที่ใช้บริการ GSM eService ระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่อง รับทันที!! ค่าโทรฟรีทุกเครือข่าย 30หรือ 100 นาที 3 เดือน

โปรโมชั่น GSM Advance eService รับค่าโทรฟรี!

Promotion GSM Advance eService รับค่าโทรฟรี!

Promotion GSM Advance eService รับค่าโทรฟรี! โปรโมชั่นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า GSM advance ที่ใช้บริการ GSM eService ระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่องหรือลูกค้าที่ได้สมัครแพ็กเสริม GSM advance แพ็กใดก็ได้ที่มีมูลค่า 99 บาทขึ้นไป/แพ็ก พร้อมทั้งใช้บริการ GSM eService ระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่องกันทั้งทางเว็บไซต์และบนมือถือ (WAP) เท่านั้น

รับทันที!! ค่าโทรฟรีทุกเครือข่าย 30 นาทีหรือ 100 นาที ในรอบบิลถัดไปหลัง เป็นจำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 – มกราคม 2555 ลูกค่า GSM สามารถขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 – 31 ตุลาคม 2554

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Promotion GSM Advance E-Service รับค่าโทรฟรี!

  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า GSM advance ที่ใช้บริการ GSM eService ระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่องกัน หรือลูกค้าที่ได้สมัครแพ็กเสริม GSM advance แพ็กใดก็ได้ที่มีมุลค่า 99 บาทขึ้นไป/แพ็ก พร้อมทั้งใช้บริการ GSM eService ระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่องกันทั้งทางเว็บไซต์และบนมือถือ (WAP) เท่านั้น
  2. ระยะเวลากิจกรรม: ลูกค้าสามารถร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 – 31 ตุลาคม 2554
    ระยะเวลาการให้ค่าโทรแก่ลูกค้า: ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 – มกราคม 2555
  3. ลูกค้าจะได้รับค่าโทรฟรีทุกเครือข่าย 30 นาทีหรือ 100 นาทีในรอบบิลถัดไปหลังจากที่ระบบส่ง SMS ยืนยันการได้รับสิทธิพิเศษนี้
  4. ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าโทรฟรีทุกเครือข่าย 30 นาทีหรือ 100นาที เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อ 1 เลขหมายต่อ 1 รายชื่อจดทะเบียน ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม โดยชื่อ-นามสกุลของเจ้าของหมายเลขที่ได้รับรางวัลจะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุล ที่จดทะเบียนไว้ในระบบ
  5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ www.ais.co.th/gsmadvance เริ่มประกาศรายชื่อผู้โชคดีในเดือนพฤศจิกายน 2554
  6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องอยู่ในระบบอย่างน้อย 1 รอบบิล โดยไม่ถูกระงับการใช้บริการในวันที่ประกาศผล (สถานะปกติ โทรออกได้)
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกัน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ลูกค้า GSM Advance eService รับค่าโทรฟรี!สูงสุด 100 นาที

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=15055

Leave a Comment