โปรโมชั่น AirAsia บินราคาเดียว 880.- ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 22

โปรโมชั่นแอร์เอเชียต้อนรับลมหนาวใน งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 22 และ เที่ยวทั่วโลก 2011 : 22nd Discovery Thailand & Discovery World 2011 ให้คุณบินราคาเดียว 880 บาท

Promotion AirAsia บินราคาเดียว 880.- ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 22

promotion AirAsia at 22nd Discovery Thailand & Discovery World 2011

โปรโมชั่น AirAsia บินราคาเดียว 880.- ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 22 โปรโมชั่นแอร์เอเชียต้อนรับลมหนาวใน งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 22 และ เที่ยวทั่วโลก 2011 : 22nd Discovery Thailand & Discovery World 2011 ให้คุณบินราคาเดียว 880 บาท (เที่ยวเดียว ,ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) สำหรับเส้นทางบิน

  • ภูเก็ต-อุบลราชธานี
  • ภูเก็ต-อุดรธานี
  • กรุงเทพฯ – อุดรธานี
  • กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
  • กรุงเทพฯ – นราธิวาส
  • กรุงเทพฯ- อุบลราชธานี

สำรองที่นั่งได้ระหว่าง : วันที่ 1 – 4 กันยายน 2554 นี้ในงาน งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 22 และ เที่ยวทั่วโลก 2011 เท่านั้น

สามารถใช้เดินทางได้ระหว่าง : วันที่ 7 กันยายน – 16 พฤศจิกายน 2554

และโปรโมชั่นพิเศษเส้นทางอื่นๆ ในเที่ยวบิน FD ลด 20%

ข้อกำหนดและข้อตกลงโปรโมชั่น AirAsia บินราคาเดียว 880.- ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 22

  • อาจไม่มีบริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
  • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบิน

พบกัน โปรโมชั่น AirAsia บินราคาเดียว 880.- ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 22 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Atrium Zone @ Booth No. A07, A08, A09, A22, A23, A24

โปรโมชั่น AirAsia บินราคาเดียว 880.- ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 22

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=16208