โปรโมชั่น AirAsia 2011 Freedom To Fly บินเริ่มต้น 690.-

แอร์เอเชียชวนคุณออกเดินทาง กางแผนที่วางแผนเที่ยวรับปีใหม่ เลือกปลายทางในฝันแล้วบินแบบสุดคุ้มกับแอร์เอเชีย เริ่มต้นเพียง 690 บาท

Promotion AirAsia 2011 Freedom To Fly บินเริ่มต้น 690.-

Promotion AirAsia 2011 Freedom To Fly บินเริ่มต้น 690.-
โปรโมชั่น AirAsia 2011 Freedom To Fly บินเริ่มต้น 690.- แอร์เอเชีย ชวนคุณออกเดินทางตามใจฝันกับโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ กางแผนที่วางแผนเที่ยวรับปีใหม่ เลือกปลายทางในฝันแล้วบินแบบสุดคุ้มกับแอร์เอเชีย เริ่มต้นเพียง 690 บาท

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ : 29 สิงหาคม 2554 – 6 กันยายน 2554

เดินทางได้ตั้งแต่ : 1 มีนาคม 2555 – 26 เมษายน 2555

โปรโมชั่นแอร์เอเชีย Freedom To Flyอัตราค่าโดยสาร Promotion Air Aisa 2011 Freedom To Fly

ข้อตกลงและข้อกำหนด โปรโมชั่น AirAsia 2011 Freedom To Fly บินเริ่มต้น 690.-

– ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

– อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง

– ราคานี้ยังไม่รวม Convenience Fee สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และชาร์จการ์ด

– โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัด และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. Processing Fee ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะเรียกเก็บสำหรับการชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต และ ชาร์จการ์ด
 2. ราคารวมค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินสำหรับท่าอากาศยานที่ไม่ได้เรียก เก็บผ่านเคาน์เตอร์ ณ ท่าอากาศยาน
 3. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 4. เป็นราคาพิเศษสำหรับการสำรองที่นั่งในครั้งแรกเท่านั้น
 5. เป็นราคาสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว
 6. ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 7. ค่าโดยสารที่แสดงในสกุลเงินอื่นจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณ ปัจจุบัน
 8. ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสายการบินฯ
 9. สงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 10. ผู้โดยสารต้องจัดเตรียมและครอบครองเอกสารประกอบการเดินทางอย่างครบถ้วน (เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ)
 11. สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารประกอบ การเดินทางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
 12. ต้องชำระค่าบริการต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับการสำรองที่นั่ง
 13. สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดการเดินทางได้โดยต้องชำระค่า เปลี่ยนแปลงตามที่สายการบินฯ กำหนด
 14. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง
 15. เป็นราคาสำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่าน www.airasia.com เท่านั้น

จองตั๋วเครื่องบินกับ โปรโมชั่น AirAsia 2011 Freedom To Fly บินเริ่มต้น 690.- คลิกที่รูปด้านล่างนี้เลย

โปรโมชั่น Air Asia 2011 Freedom To Fly บินเริ่มต้น 690.-

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=16041

Leave a Comment