โปรโมชั่นการบินไทย I FLY THAI 2

โปรโมชั่นการบินไทย ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษหลากหลายเส้นทางบิน ให้คุณบินคุ้มกับตั๋วชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจราคาพิเศษ

โปรโมชั่นการบินไทย I FLY THAI 2

โปรโมชั่นการบินไทย I FLY THAI 2

Promotion Thai AirWays I FLY THAI 2 โปรโมชั่นการบินไทย ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษหลากหลายเส้นทางบิน ให้คุณบินคุ้มกับตั๋วชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจราคาพิเศษ

เริ่มออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2554

เริ่มออกเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2554

สำรองที่นั่งกับ โปรโมชั่นการบินไทย I FLY THAI 2 ได้ที่

http://www.thaiairways.com/offers/special-fare-promotions/th/i_fly_thai2_th.htm

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสารโปรโมชั่นการบินไทย I FLY THAI 2

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป – กลับ ในชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจในเส้นทางที่กำหนด ด้วยการบินไทยและเที่ยวบินที่กำหนด เท่านั้น
2. ราคาบัตรโดยสารนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 และ
เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2554
3.ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็กและไม่อนุญาตให้ออกบัตรโดยสารสำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรโดยสารไม่อนุญาตให้ออกบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทางและต้อง ออกบัตรโดยสารทันทีที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
5. ราคาบัตรโดยสารข้างต้นยังไม่รวม ภาษี และ ค่าธรรมเนียม ทุกประเภท
6.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว :
6.1  บัตรโดยสารชั้นประหยัด ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน/ เส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงินได้
6.2   บัตรโดยสารชั้นประหยัดพรีเมียม / ชั้นธุรกิจ อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง/เที่ยวบิน  ได้ 1 ครั้ง ภายในอายุบัตรโดยสารคิดค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ทั้งนี้ต้องติดต่อสำนักงานขายของการบินไทย ก่อนวันที่ที่ระบุบนบัตรโดยสารเงื่อนไขของบัตรโดยสารยังคงเดิม และ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารขอคืนเงินได้
7.  ไมล์สะสม:
ชั้นประหยัด : ไม่ได้รับไมล์สะสม,
ชั้นประหยัดพรีเมียม/ชั้นธุรกิจ : ได้รับไมล์สะสมปกติ
8. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
9. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ รวมถึงไม่อนุญาตให้ทำการเลื่อนชั้นเดินทางให้สูงขึ้นทุกประเภท

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น :

Leave a Comment