โปรโมชั่นสายการบินโอเรียนท์ไทย บินอุดรธานี แค่ 1,199 บาท

Promotion Orient Thai Airlines ฉลองเส้นทางบินใหม่บินอุดรธานี ด้วยโปรโมชั่นพิเศษบินอุดรธานีแค่ 1,199 บาท(ราคารวมทุกอย่างแล้ว) จำกัดจำนวนแค่ 20,000 ที่นั่งเท่านั้น

Promotion Orient Thai Airlines บินอุดรธานี แค่ 1,199 บาท

Promotion Orient Thai Airlines บินอุดรธานี แค่ 1,199 บาท

โปรโมชั่นสายการบินโอเรียนท์ไทย บินอุดรธานี แค่ 1,199 บาท Promotion Orient Thai Airlines ฉลองเส้นทางบินใหม่บินอุดรธานี ด้วยโปรโมชั่นพิเศษบินไปอุดรธานีแค่ 1,199 บาท (ราคารวมทุกอย่างแล้ว) จำกัดจำนวนแค่ 20,000 ที่นั่งเท่านั้น รีบด่วน!!

สามารถสำรองที่นั่งกับ โปรโมชั่นสายการบินโอเรียนท์ไทย บินอุดรธานี แค่ 1,199 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2554

และสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2554  เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่นสายการบินโอเรียนท์ไทย บินอุดรธานี แค่ 1,199 บาท

  1. จำหน่ายบัตรโดยสารเส้นทางอุดรธานี พิเศษ 1,199 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
  2. ระยะเวลาการสำรองที่นั่งสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2554
  3. ระยะเวลาการเดินทางสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2554  เท่านั้น
  4. สามารถซื้อได้ทุกช่องทางการจำหน่ายของสายการบินฯ คือ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร , Call center1126  และ เว็บไซต์ www.flyorientthai.com
  5. ราคาพิเศษนี้ที่นั่ง อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน  และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อ เนื่องได้
  6. บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  และวันเดินทางได้  โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท  ต่อครั้ง  ต่อเที่ยวบิน  หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน  หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า  ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย  โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
  7. บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อได้  โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อ เที่ยวบิน
  8. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทุกกรณี
  9. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก PremiumPassได้
  10. สายการบินโอเรียนท์ ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Promotion Orient Thai airlines fly to udonthani 1,199

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=12751

Leave a Comment