โปรโมชั่น Orient Thai Airlines ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี!!!

โปรโมชั่นสายการบินโอเรียนท์ไทยสุดคุ้ม!!! ซื้อตั๋วเครื่องบิน 1 แถม 1 ทุกเส้นทางบิน เมื่อชำระเงินผ่านบัตร KTC เท่านั้น

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อจ่ายผ่านบัตร KTC

โปรโมชั่นสายการบินโอเรียนท์ไทย ซื้อตั๋วเครื่องบิน 1 แถม 1 เมื่อจ่ายผ่านบัตร KTC


โปรโมชั่นสายการบินโอเรียนท์ไทยสุดคุ้ม!!! ซื้อตั๋วเครื่องบิน 1 แถม 1 ทุกเส้นทางบิน รับสิทธิ์ความคุ้มแบบนี้ได้เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินในราคาปกติตั้งแต่ 1,750 บาทขึ้นไป (ผ่านทาง Call center 1126 และ เคาน์เตอร์บัตรโดยสารของสายการบินโอเรียนท์ ไทย) และต้องชำระเงินผ่านบัตร KTC เท่านั้น

Promotion Orient Thai Airlines ซื้อ 1 แถม 1 เริ่มเปิดให้จับจองความคุ้มค่าสุดๆแบบนี้ได้ระหว่าง วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 และใช้เดินทางได้ระหว่างวันที่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 เช่นกัน

[divider]

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น Orient Thai Airlines ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อชำระผ่านบัตร KTC

  1. ผู้โดยสารได้รับสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตจาก KTC สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรโดยสารในราคาปกติตั้งแต่ 1,750 บาท เป็นต้นไป
  2. สิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 นี้สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งและเดินทางระหว่าง 16 กรกฎาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554
  3. สิทธิ์ดังกล่าวนี้เมื่อซื้อบัตรโดยสารผ่านช่องทาง Call center 1126 และ เคาน์เตอร์บัตรโดยสารของสายการบินโอเรียนท์ ไทย
  4. สำหรับสิทธิ์บัตรโดยสารแถมผู้โดยสารชำระเพียงค่าภาษีสนามบินมูลค่า 100 บาท ต่อเที่ยวบิน (ยกเว้นเส้นทางตรัง-ดอนเมือง และ นครศรีธรรมราช-ดอนเมือง ชำระ 50 บาท ต่อเที่ยวบิน)
  5. สิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 ไม่จำกัดชื่อผู้โดยสาร อาจเป็นผู้โดยสารท่านเดียวกัน หรือ คนละท่านได้ โดย 1 ในนั้นต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิต KTC
  6. สิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 นี้ ผู้โดยสารสามารถเดินทางในเที่ยวบินเดียวกัน หรือ ต่างเที่ยวบินกันได้
  7. เมื่อซื้อบัตรโดยสารในสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 นี้ สงวนสิทธิ์ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือ เที่ยวบินและวันเดินทางได้
  8. สิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 มีที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  9. สงวนสิทธิ์ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่องได้
  10. สายการบินโอเรียนท์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อจ่ายผ่านบัตร KTC

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=13916

Leave a Comment