Promotion KTC : Amari Group 100% PAY BACK กินเท่าไร รับบัตรกำนัลคืนเท่านั้น

โปรโมชั่น 100% Pay back เพียงคุณทานอาหารในเครือโรงแรม amari group ที่ร่วมรายกายผ่านบัตรเครดิต KTC รับทันทีบัตรกำนัล 100% ของค่าอาหารที่ใช้จาย

โปรโมชั่น KTC : Amari Group 100% PAY BACK กินเท่าไร รับบัตรกำนัลคืนเท่านั้น

Promotion KTC : Amari Group 100% PAY BACK

Promotion KTC : Amari Group 100% PAY BACK เพียงคุณทานอาหารในเครือโรงแรม Amari Group ที่ร่วมรายการ รับฟรี !! บัตรกำนัล 100% (เท่ากับมูลค่าที่ใช้จ่ายผ่านบัตร) สามารถนำไปใช้จ่ายเป็นค่าอาหารในมื้อถัดไปทันที

รับสิทธิ์ความอร่อยคุ้มกับ โปรโมชั่น KTC : Amari Group 100% PAY BACK ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 54 รีบมาอิ่มอร่อยแบบสบายกระเป๋ากันด่วนเลยนะครับPromotion KTC 100% Pay Back @ Amari กินเท่าไหร่รับบัตรกำนัลคืนเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล Promotion KTC 100% Pay Back @ Amari

– กรุณาแจ้งสำรองที่นั่งล่วงหน้ากับทางโรงแรมโดยตรง

– มูลค่าของบัตรกำนัลที่จะมอบให้คำนวณจากค่าอาหาร เครื่องดื่ม (หลังหักส่วนลด ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ)

– โปรดแสดงบัตรกำนัลต่อพนักงานก่อนใช้บริการทุกครั้ง

– สามารถให้ผู้อื่นนำมาใช้แทนได้

– ใช้ได้ไม่เกิน 6 ท่านต่อโต๊ะต่อใบเสร็จ

– สามารถใช้ได้ครั้งละ 1 ใบต่อโต๊ะต่อใบเสร็จ

– ใช้ชำระเฉพาะค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

– ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ และกรณีสูญหายไม่สามารถออกให้ใหม่ได้
– ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

– การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ แต่เพียงผู้เดียว เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรณีสมาชิกบัตรมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ