โปรโมชั่นการบินไทย สิงหาพาแม่เที่ยว 2011

การบินไทยชวนคุณพาแม่เที่ยวรับเดือนแห่งวันแม่ กับ โปรโมชั่นการบินไทย สิงหาพาแม่เที่ยว 2011 ด้วยตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ

โปรโมชั่นการบินไทย สิงหาพาแม่เที่ยว 2011

โปรโมชั่นการบินไทย สิงหาพาแม่เที่ยว 2011

Promotion Thai Airways สิงหาพาแม่เที่ยว 2011 การบินไทยชวนคุณพาแม่เที่ยวรับเดือนแห่งวันแม่ กับ โปรโมชั่นการบินไทย สิงหาพาแม่เที่ยว 2011 ด้วยตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ

สำหรับออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 – 31 สิงหาคม 2554

เริ่มออกเดินทาง ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 – 31 สิงหาคม 2554

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสารกับ โปรโมชั่นการบินไทย สิงหาพาแม่เที่ยว 2011

  1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย , ตัวแทนจำหน่าย ของการบินไทย และ Internet ของบริษัทฯ
  2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว หรือ ไป-กลับ บน ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น
  3. ราคาบัตรโดยสารนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 –  31 สิงหาคม 2554 และ เริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2554  – 31 สิงหาคม 2554
  4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตรโดยสารไม่อนุญาตให้ ออกบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทาง
  5. บัตรโดยสารเส้นทางไป-กลับ มีอายุ 1 เดือน  นับจากวันเริ่มต้นเดินทาง ที่ระบุบนบัตรโดยสาร
  6. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เที่ยวบิน, วันเดินทาง, เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
  7. ได้รับไมล์สะสมปกติ
  8. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

*การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ /หรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

โปรโมชั่นการบินไทย สิงหาพาแม่เที่ยว 2011

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=14092

Leave a Comment