Promotion True Online รับฟรีเครื่องดื่มที่ GreyHound Cafe’

โปรโมชั่น True Online ลงทะเบียนรับฟรีเครื่องดื่มที่ GreyHound Cafe’ เลือกสดชื่นได้ระหว่าง ยกล้อ Granita หรือ ชาเย็น Granita

โปรโมชั่น True Online ลูกค้าทรูลงทะเบียนรับฟรีเครื่องดื่มที่ GreyHound Cafe’

โปรโมชั่น True Online ลูกค้าทรูลงทะเบียนรับฟรีเครื่องดื่มที่ GreyHound Cafe'

โปรโมชั่น True Online ลงทะเบียนรับฟรีเครื่องดื่มที่ GreyHound Cafe’ Promotion True Online สมนาคุณลูกค้าที่ใช้บริการ True Online ด้วยคูปองรับฟรีเครื่องดื่มเย็นๆที่ GreyHound Cafe’ เลือกสดชื่นได้ระหว่าง ยกล้อ Granita หรือ ชาเย็น Granita

รับสิทธิ์ได้ง่ายๆแค่เข้าไปที่ www.trueonline.com คลิกแบนเนอร์ Greyhound Cafe’ แล้วลงทะเบียนเพื่อรับคูปอง รับฟรีเครื่องดื่มที่ GreyHound Cafe’ ทางอีเมล์ได้เลย (คูปองสามารถใช้งานได้จนถึง 31 สิงหาคม 2554)

**ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ 1 หมายเลข Hi-Speed Internet / คูปอง 1 ใบ / สัปดาห์**

promotion True Online ฟรีเครื่องดื่มที่ GreyHound Cafe'

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=12010