Promotion Orient thai Airlines Mini I Pass ซื้อไว้บินเมื่อไหร่ก็ได้

Promotion Orient Thai บัตรโดยสารชุดสุดประหยัด กับบัตรชุด Mini I Pass (1 ชุดมี 3 ใบ) เฉพาะเส้นทางนครศรีธรรมราชเพียง 3,599 บาท (จากราคาปกติ 4,900 บาท)

โปรโมชั่นโอเรียนท์ไทย (One2Go) Mini I Pass ซื้อไว้บินเมื่อไหร่ก็ได้ บินนครศรีธรรมราช 3 เที่ยวแค่ 3,599.-

Promotion Orient thai Airlines Mini i Pass ซื้อไว้บินเมื่อไหร่ก็ได้

โปรโมชั่น Orient thai Airlines (One2Go) Mini I Pass ซื้อไว้บินเมื่อไหร่ก็ได้ Promotion Orient Thai บัตรโดยสารชุดสุดประหยัด กับบัตรชุด Mini I Pass (1 ชุดมี 3 ใบ) เฉพาะเส้นทางนครศรีธรรมราชเพียง 3,599 บาท (จากราคาปกติ 4,900 บาท)

และพิเศษเมื่อซื้อบัตรชุด Mini I Passs 1 ชุด รับแต้มสะสม 1.5 แต้มในบัตร iTicket ทันที บัตรชุด Mini I Pass เปิดให้จองได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 54 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

Promotion Orient thai Airlines บัตรชุด Mini i Pass

เงื่อนไขและข้อกำหนด Promotion Orient thai Airlines Mini i Pass ซื้อไว้บินเมื่อไหร่ก็ได้

 1. บัตรโดยสารชุด Mini I Pass เฉพาะเส้นทางนครศรีธรรมราชนี้  จัดจำหน่ายราคาชุดละ 3,599 บาท เท่านั้น
 2. พิเศษได้รับสิทธิ์สะสมแต้มในบัตรสมาชิก I Ticket ทันที 1.5 แต้ม ต่อ 1 ชุด บัตร Mini I Pass พิเศษเฉพาะนครศรีธรรมราชนี้
 3. สามารถใช้เดินทางได้เฉพาะเส้นทางนครศรีรรมราชได้เท่านั้น  โดยสามารถใช้เดินทางได้ภายใน 3 ธันวาคม 2554 (โดยต้องเดินทางสิ้นสุดภายใน 31 ธันวาคม 2554 )
 4. เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 4  มิถุนายน 2554  เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมด (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
 5. ที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารชุด Mi-Ni  I  Pass เฉพาะเส้นทางนครศรีธรรมราชนี้  ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน  และไม่มีที่นั่งในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง
 6. ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งผ่าน CallCenter1126  และ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร  โดยต้องสำรองที่นั่งอย่างน้อยล่วงหน้า 24  ชั่วโมง
 7. เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว บัตรโดยสารมีอายุ 30 วัน นับจากวันเดินทาง สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในอายุบัตรโดยสารที่กำหนดได้โดยไม่มีค่า ธรรมเนียม
 8. สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้  โดยชำระค่าธรรมเนียม 500  บาทต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน
 9. บัตรโดยสารชุด Mi-Ni  I  Pass  นี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีและสายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกคืนในกรณีชำรุดหรือสูญหาย
 10. บัตรสมาชิกประเภท StudentPass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อบัตรโดยสารชุด  Mi-Ni I Pass นี้ได้
 11. บัตรโดยสารชุด Mini I Pass นี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สายการบินฯกำหนดเท่านั้น
 12. สายการบินโอเรียนท์ ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=11195