โปรโมชั่น Orient Thai Airlines ในงาน CitiBank Holidays Hapiness ทุกเส้นทางราคาเดียว 1,199.-

This content has been archived. It may no longer be relevant

Promotion Orient Thai Airlines ในงาน CitiBank Holidays Hapiness ทุกเส้นทางราคาเดียว 1,199.-

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines ในงาน CitiBank Holidays Hapiness ทุกเส้นทางราคาเดียว 1,199.-

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines ทุกเส้นทางราคาเดียว 1,199 บาท เฉพาะในงาน CitiBank Holidays Hapiness Promotion Orient Thai Airlines ตั๋วเครื่องบินราคาถูกสุดพิเศษเฉพาะในงาน CitiBank Holidays Hapiness ที่สายการบินโอเรียนท์ไทยเตรียมไว้ให้คุณจับจองทุกเที่ยวบินตามใจคุณด้วยราคาสุดประหยัด บินเริ่มต้นที่ 1,199 บาท (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น Orient Thai Airlines ทุกเส้นทางราคาเดียว 1,199 บาท

 1. จำหน่ายบัตรโดยสารทุกเส้นทางภายในประเทศราคาเดียว 1,199 บาท(รวมหมดทุกอย่างแล้ว)
 2. ราคานี้พิเศษเฉพาะในงาน “CITYBANK HOLIDAYS HAPPINESS” ระหว่าง 29 มิถุนายน –3กรกฎาคม 2554 ณ Hall of Fame, โซน M, ศูนย์การค้าสยามพารากอน M08-M10
 3. ระยะเวลาการเดินทางสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 30มิถุนายน 2554 –15ตุลาคม 2554 เท่านั้น
 4. ราคาพิเศษนี้ที่นั่ง อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่องได้
 5. บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และวันเดินทางได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 6. บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อได้ โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อ เที่ยวบิน
 7. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี
 8. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก Premium Pass ได้
 9. บัตรสมาชิกประเภท Student Pass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์ หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 10. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines ทุกเส้นทางราคาเดียว 1,199.-

โปรโมชั่นบัตรโดยสาร Fly Me และ บัตรโดยสาร Mini – i Pass

promotion orient thai airlines fly me & mini i pass ticket

โปรโมชั่นบัตรโดยสารแบบชุดราคาพิเศษจาก Orient thai Airlines บัตรโดยสารประเภทชุด fly me ลดราคา 10%

เงื่อนไขและข้อกำหนด บัตรโดยสารประเภทชุด fly me ลด 10%

 1. Fly me จัดจำหน่ายเป็นชุด ชุดละ 12 ใบ( 1 ใบ แทนบัตรโดยสารต่อ 1 เที่ยวบิน) โดยสามารถใช้เดินทางได้ทุกเส้นทางภายในประเทศ
 2. พิเศษในงานลด 10 % เหลือเพียง 14,850 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
 3. ราคาพิเศษนี้เฉพาะในงาน CITIBANK HOLIDAYS HAPPINESS ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่าง 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2554 เท่านั้น
 4. พิเศษ ได้รับคะแนนสะสมทันที 1.5 คะแนน เท่ากับ มูลค่า 150 บาท ในบัตรสมาชิก I Ticket
 5. สงวนสิทธิ์ผู้โดยสาร 1 ท่าน สามารถซื้อบัตร fly me ได้เพียง 1 ชุด เท่านั้น
 6. สามารถใช้เดินทางได้ภายใน 31 ธันวาคม 2554 เท่านั้น
 7. ที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารชุด fly me ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน และไม่มีที่นั่งในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง
 8. ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งผ่าน CallCenter1126 และ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร โดยต้องสำรองที่นั่งอย่างน้อยล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
 9. เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว บัตรโดยสารมีอายุ 30 วัน นับจากวันเดินทาง
 10. บัตรโดยสาร fly me สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 11. สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้ โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน
 12. fly me ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี
 13. fly me สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกคืนในกรณีชำรุด หรือสูญหาย
 14. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก PremiumPassได้
 15. บัตรสมาชิกประเภท StudentPass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อบัตรโดยสารชุด fly me นี้ได้
 16. บัตรโดยสารชุด fly me นี้ภายใต้เงื่อนไขที่สายการบินฯกำหนดเท่านั้น และ สายการบินโอเรียนท์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นบัตรโดยสารแบบชุดราคาพิเศษจาก Orient thai Airlines บัตรโดยสารประเภทชุด Mi-Ni I Pass

เงื่อนไขและข้อกำหนด บัตรโดยสารประเภทชุด Mi-Ni I Pass

 1. บัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass นี้ จัดจำหน่ายเป็นชุด ชุดละ 3 ใบ ( 1 ใบ แทนบัตรโดยสารต่อ 1 เที่ยวบิน)
 2. บัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass สามารถใช้ได้ทุกเส้นทางภายในประเทศ
 3. พิเศษในงานจำหน่ายบัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass จัดจำหน่ายชุดละ 4,500 บาท ( รวมทุกอย่างแล้ว)
 4. สงวนสิทธิ์ผู้โดยสาร 1 ท่าน ซื้อได้ไม่เกิน 3 ชุด
 5. สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และ สามารถใช้เดินทางได้ ภายใน 31 ธันวาคม 2554 เท่านั้น
 6. ที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน และไม่มีที่นั่งในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง
 7. พิเศษ ได้รับคะแนนสะสมทันที 1.5 คะแนน เท่ากับ มูลค่า 150 บาท ในบัตรสมาชิก I Ticket
 8. ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งผ่าน CallCenter1126 และ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร โดยต้องสำรองที่นั่งอย่างน้อยล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
 9. เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว บัตรโดยสารมีอายุ 30 วัน นับจากวันเดินทาง สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางภายในอายุบัตรโดยสารที่กำหนดได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 10. สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้ โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน
 11. บัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass นี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี
 12. บัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass นี้ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกคืนในกรณีชำรุด หรือสูญหาย
 13. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก PremiumPassได้
 14. บัตรสมาชิกประเภท StudentPass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อบัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass นี้ได้
 15. บัตรโดยสารชุด Mi-Ni I Pass นี้ภายใต้เงื่อนไขที่สายการบินฯกำหนดเท่านั้น และ สายการบินโอเรียนท์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=12496

By Promotion2U

โปรโมชั่นทูยู เว็บยอดนิยมอันดับ 1 ของคนรักโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ ทุกวันทันใจ

Leave a comment

Your email address will not be published.