โปรโมชั่น NokFanclub บิน 5 ฟรี 1 สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกนกแฟนคลับ

Promotion NokFanclub นกแฟนคลับใจดีจัดโปรโมชั่นพิเศษให้สมาชิกแลกเที่ยวบินฟรีได้เร็วขึ้น เพียงสมาชิกนำเที่ยวบินสะสม 5 เที่ยวบินแลกฟรี 1 เที่ยวบิน!!

โปรโมชั่น NokFanclub บิน 5 ฟรี 1 สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกนกแฟนคลับ

โปรโมชั่น NokFanclub บิน 5 ฟรี 1

โปรโมชั่นนกแฟนคลับ บิน 5 ฟรี 1 Promotion NokFanclub นกแฟนคลับใจดีจัดโปรโมชั่นพิเศษให้สมาชิกแลกเที่ยวบินฟรีได้เร็วขึ้น เพียงสมาชิกนำเที่ยวบินสะสม 5 เที่ยวบิน (โดยอย่างน้อย 1 ในเที่ยวบินสะสมจะต้องเป็นการเดินทางในระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 54) แลกฟรี 1 เที่ยวบิน!!

**ตั๋วเครื่องบินที่แลกกับ Promotion NokFanclub บิน 5 ฟรี 1 ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ สมาชิกที่ใช้สิทธิ์แลกตั๋วต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยบัตรเครดิตเมื่อทำการแลกตั๋ว**

เงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิพิเศษกับ Promotion NokFanclub บิน 5 ฟรี 1

  • เที่ยวบินของสายการบิน Nok Mini ไม่สามารถใช้สะสมได้
  • สมาชิกนกแฟนคลับที่มีสิทธิ์แลกเที่ยวบิน จะต้องมีการเดินทางระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2554
  • สมาชิกนกแฟนคลับที่มีสิทธิ์แลกเที่ยวบิน จะต้องใช้เที่ยวบินสะสม 5 เที่ยวบินในการแลก
  • สมาชิกสามารถแลกเที่ยวบินได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2554
  • สมาชิกจะต้องทำการจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  • ตั๋วเครื่องบินยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ
  • สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์แลกตั๋วเครื่องบินให้ผู้อื่นได้
  • สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์แลกตั๋วเที่ยวบินที่เป็นตั๋วนกพลักได้ เฉพาะในกรณีที่สมาชิกมีการสะสมเที่ยวบินด้วยตั๋วประเภทนกพลัสทั้งหมดเท่านั้น
  • สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์แลกตั๋วและระบุที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8 ทุกวัน เวลา 8.00 – 21.00 น.
  • สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้อย่างช้าที่สุด ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับฮอตไลน์ โทร.1318 กด 8 ทุกวัน เวลา 8.00 – 21.00 น. โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 535 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วต่อผู้โดยสารต่อรายการ) และส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8 ทุกวัน เวลา 8.00 – 21.00 น.

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=11839

Leave a Comment