โปรโมชั่น Nok Air Colourful Experience บินกับนกแอร์ 999.-

Promotion Nok Air ล่าสุดชวนคุณออกเดินทางสัมผัสสีสันแห่งชีวิต กับเส้นทางบินทั่วไทยในราคาเริ่มต้นเพียง 999 บาท (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

โปรโมชั่น Nok Air Colourful Experience บินกับนกแอร์ 999.-

โปรโมชั่น Nok Air Colourful Experience บินกับนกแอร์ 999.-

โปรโมชั่น Nok Air Colourful Experience บินกับนกแอร์ 999.- Promotion Nok Air ล่าสุดชวนคุณออกเดินทางสัมผัสสีสันแห่งชีวิต กับเส้นทางบินทั่วไทยในราคาเริ่มต้นเพียง 999 บาท (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

ช่วงเวลาสำรองที่นั่งกับ โปรโมชั่น Nok Air Colourful Experience บินกับนกแอร์ 999.-

– พิเศษ!! สมาชิก Nokfanclub สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ วันที่ 16 – 26 มิถุนายน 2554

– ลูกค้าทั่วไปสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ วันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2554

และสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2554

เส้นทาง ราคาสุทธิ (บาท) สำรองที่นั่ง เดินทาง
ดอนเมือง – เชียงใหม่

ดอนเมือง – ภูเก็ต

999 สมาชิกนกแฟนคลับ:

16 – 26 มิถุนายน 2554

ลูกค้าปกติ:

18 – 26 มิถุนายน 2554

2 กรกฎาคม –

30 กันยายน 2554


ดอนเมือง – ตรัง

ดอนเมือง – นครพนม

ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช

ดอนเมือง – นราธิวาส

ดอนเมือง – บุรีรัมย์

ดอนเมือง – พิษณุโลก

ดอนเมือง – สกลนคร

ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี

ดอนเมือง – หาดใหญ่

ดอนเมือง – อุดรธานี

ดอนเมือง – อุบลราชธานี

เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน

1,099 สมาชิกนกแฟนคลับ:

16 – 26 มิถุนายน 2554

ลูกค้าปกติ:

18 – 26 มิถุนายน 2554

2 กรกฎาคม –

30 กันยายน 2554


ดอนเมือง – เกาะสมุย

(เดินทางผ่าน นครศรีธรรมราช)

1,599 18 – 26 มิถุนายน 2554 2 กรกฎาคม –

30 กันยายน 2554


ดอนเมือง – เกาะพะงัน

(เดินทางผ่าน นครศรีธรรมราช)

1,749 18 – 26 มิถุนายน 2554 2 กรกฎาคม –

30 กันยายน 2554


ดอนเมือง – เกาะสมุย

(เดินทางผ่าน สุราษฎร์ธานี)

1,649 18 – 26 มิถุนายน 2554 2 กรกฎาคม –

30 กันยายน 2554


ดอนเมือง – เกาะพะงัน

(เดินทางผ่าน สุราษฎร์ธานี)

1,799 18 – 26 มิถุนายน 2554 2 กรกฎาคม –

30 กันยายน 2554


ดอนเมือง – เกาะลันตา

ดอนเมือง – เกาะหลีเป๊ะ

(เดินทางผ่าน ตรัง)

1,849 18 – 26 มิถุนายน 2554 2 กรกฎาคม –

30 กันยายน 2554Promotion Nok Air Colourful Experience Fly With NokAir Started 999.-

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น Nok Air Colourful Experience บินกับนกแอร์ 999.-

 • ราคาพิเศษ 999 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน สำหรับเส้นทางเชียงใหม่ และภูเก็ต
 • ราคา พิเศษ 1,099 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน สำหรับเส้นทางตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาส บุรีรัมย์ พิษณุโลก สกลนคร สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ อุดรธานี อุบลราชธานี และเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
 • ยกเว้นเส้นทางน่าน ร้อยเอ็ด เลย แม่สอด เกาะมุก เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะเหลาเหลียง เกาะพีพี เกาะลังกาวี และเที่ยวบินร่วมซึ่งทำการบินโดยบริษัท สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จำกัด (นกมินิ)
 • สมาชิกนกแฟนคลับ
  – สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokfanclub.com โดยต้องทำการล็อกอิน
  – สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 26 มิถุนายน 2554
  – เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น
 • ลูกค้าทั่วไป
  – สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com และ www.nokfanclub.com โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน
  – สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2554
  – เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น
 • เส้นทางเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะลันตา และเกาะหลีเป๊ะ
  – สำหรับเส้นทางเกาะสมุยที่เดินทางผ่านนครศรีธรรมราช ราคา 1,599 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
  – สำหรับเส้นทางเกาะพะงันที่เดินทางผ่านนครศรีธรรมราช ราคา 1,749 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
  – สำหรับเส้นทางเกาะสมุยที่เดินทางผ่านสุราษฎร์ธานีราคา 1,649 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
  – สำหรับเส้นทางเกาะพะงันที่เดินทางผ่านสุราษฎร์ธานีราคา 1,799 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
  – สำหรับเส้นทางเกาะลันตาและเกาะหลีเป๊ะ ราคา 1,849 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
  – สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com เท่านั้น
  – สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2554
  – เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น
 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok economy เท่านั้น
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางนกแอร์ๆได้
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง สามารถทำได้ทุกช่องทาง ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์
 • การ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้ว ในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
 • สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=11541

Leave a Comment