Promotion KTC รับข้าวสารฟรี! ที่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart

Promotion KTC พิเศษสำหรับสมาชิก KTC ให้คุณรับฟรีข้าวหอมมะลิ คัดพิเศษ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC 800 บาทขึ้นไป ที่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart

Promotion KTC รับข้าวสารฟรี! ที่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart

Promotion KTC ที่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart

Promotion KTC รับข้าวสารฟรี! ที่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart Promotion KTC พิเศษสำหรับสมาชิก KTC ให้คุณรับฟรีข้าวหอมมะลิ คัดพิเศษ ขนาด 200 กรัม 1 ถุง (จำกัดจำนวน 1 ถุง/ท่าน/วัน) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC 800 บาทขึ้นไป หรือใช้จ่ายด้วยคะแนนสะสม Forever Rewards 1,000 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท ที่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart

สมาชิก KTC ห้ามพลาดกับ Promotion KTC รับข้าวสารฟรี! ที่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

**โปรโมชั่นนี้ยังไม่ทราบวันหมดอายุ**

Promotion KTC รับข้าวสารฟรี! ที่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=12284