โปรโมชั่น Thai Yamazaki Tomodashi ปันน้ำใจช่วย ไทย-ญี่ปุ่น

โปรโมชั่น Thai Yamazaki ปันน้ำใจช่วย ไทย-ญี่ปุ่น โปรโมชั่น Yamazaki ร่วมกันปันน้ำใจไทย-ญี่ปุ่นวันที่ 17 พฤษภาคม 54 รายได้ 1 ล้านบาท Thai Yamazaki ปันน้ำใจช่วยไทย – ญี่ปุ่น

โปรโมชั่น Thai Yamazaki ปันน้ำใจช่วย ไทย-ญี่ปุ่น Tomodashi เพื่อนกันตลอดไป

โปรโมชั่น Thai Yamazaki ปันน้ำใจช่วย ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อนกันตลอดไป

โปรโมชั่น Thai Yamazaki ปันน้ำใจช่วย ไทย-ญี่ปุ่น โปรโมชั่น Yamasaki ร่วมกันปันน้ำใจไทย-ญี่ปุ่นวันที่ 17 พฤษภาคม 54 รายได้ 1 ล้านบาท Thai Yamazaki ปันน้ำใจช่วยไทย – ญี่ปุ่น

เชิญชวนทุกๆท่านร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพียงซื้อสินค้าที่ร้านยามาซากิ ทุกสาขา ในวันที่ 17 พ.ค.54 รายได้ 1 ล้านบาท นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ และผู้ประสบภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

โปรโมชั่น Thai Yamazaki ปันน้ำใจช่วย ไทย-ญี่ปุ่น

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=9860