โปรโมชั่น TrueMove H (Hutch) Motorola Milestone แค่ 6,999.-

โปรโมชั่น TrueMove H หรือ Hutch ซื้อ Motorola Milestone สุดยอด SmartPhone Android ในราคาเพียง 6,999 บาท (ราคารวม Vat 7% แล้ว) จากราคาปกติ 18,500 บาท

โปรโมชั่น TrueMove H (Hutch เดิม) Motorola Milestone แค่ 6,999.-

โปรโมชั่น TrueMove H (Hutch เดิม) Motorola Milestone แค่ 6,999.-

โปรโมชั่น Truemove H (Hutch) Motorola Milestone แค่ 6,999.- โปรโมชั่น TrueMove H หรือ Hutch สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแพ็คเกจ SmartPhone 799 รับสิทธิพิเศษ ซื้อ Motorola Milestone สุดยอด SmartPhone Android อีกรุ่นที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นต่างๆมากมาย ในราคาเพียง 6,999 บาท (ราคารวม Vat 7% แล้ว) จากราคาปกติ 18,500 บาท **สินค้ามีจำนวนจำกัด**

ซื้อได้ที่ร้าน Hutch ทุกสาขา รับบริการหลังการขายได้ที่ TrueMove Shop ทุกสาขา ทั่วประเทศ

โปรโมชั่น Motorola Milestone แค่ 6,999.-

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Motorola Milestone พร้อมแพ็กเกจ โปร Smartphone 799

ผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท เรียลมูฟ จำกัด ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ที่ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Motorola Milestone ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2554 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และสมัครใช้บริการรายการ Pro Smartphone 799 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ จะได้รับสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้

1. ได้รับสิทธิ์ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Motorola Milestone ในราคาพิเศษเพียง 6,999 บาท (ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

2. ได้รับส่วนลดจำนวน 200 บาทเฉพาะค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนของรายการส่งเสริมการขาย Pro Smartphone 799 นาน 12 เดือน (รอบบิล)

3. หากผู้ใช้บริการยกเลิกบริการดังกล่าวหรือเปลี่ยนไปใช้ระบบเติมเงินก่อนครบ 12 เดือน นับแต่เปิดใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องคืนเงินส่วนลดให้แก่ เรียลมูฟ เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาททันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โปร Smartphone 799
1. รายการส่งเสริมการขาย โปร Smartphone 799 สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท เรียลมูฟ จำกัด (เรียลมูฟ)ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2554 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะสามารถใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ

2. อัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 799 บาท ต่อเดือนรับสิทธิใช้บริการดังต่อไปนี้
2.1 โทรทุกเครือข่ายจำนวน 500 นาทีต่อเดือน นาทีที่ 501 เป็นต้นไป จะคิดอัตราค่าใช้บริการเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนสำหรับการโทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตรานาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
.2 ใช้บริการ EDGE/GPRS/3G ไม่จำกัดจำนวน* ต่อเดือน (รอบบิล)
* การใช้ 3G เป็นไปตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้ 3G เป็นจำนวน 2,000 เมกะไบต์ (2GB) ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 7.2 Mbps หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 256 Kbps
3. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ และค่าบริการ EDGE/GPRS/3G ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการ SMS, MMS, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ

4.ค่าใช้ บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียน ภายในประเทศ คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราข้อ ความละ 1.25 บาท (ถ้ามี)

5. ค่าใช้ บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย MMS ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียน ภายในประเทศ คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราข้อ ความละ 5 บาท (ถ้ามี)

6.อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายอื่น สิทธิใด ๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้ สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด

8. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900, 1113 หรือส่งข้อความสั้น (SMS)ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์, ส่ง SMS กลุ่ม, เปิดและใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ,ส่งข้อความสั้นระหว่างประเทศ (SMS), ใช้บริการ BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

9. “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา: ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้อันมีวัตุประสงค์ เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของ บุุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆของเครือข่ายเกิด ความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุ ประสงค์แห่งสัญญา เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อหรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการ ใช้หรือนำบริการไปใช้ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
9.1 ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใดๆให้เกิดหรือคาดหมายหรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่เรียลมูฟไม่ว่าในทางใดๆ หรือ
9.2ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือ
9.3 ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

10.เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเรียลมูฟ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือนำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้

11.เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมี ข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

12. เว้นแต่ จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก ข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่เรียลมูฟ พิจารณาเห็นสมควร

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=10307

Leave a Comment