Promotion Thai Airways Passage to Thailand 2011 : โปรโมชั่นการบินไทย บินในประเทศราคาพิเศษ

Promotion Thai Airways Passage to Thailand 2011 โปรโมชั่นการบินไทย เส้นทางบินภายในประเทศราคาพิเศษ ให้คุณเดินทางแบบสบายๆกับบริการแสนพิเศษจากการบินไทย

Promotion Thai Airways Passage to Thailand 2011 : โปรโมชั่นการบินไทย บินในประเทศราคาพิเศษ

Promotion Thai Airways Passage to Thailand 2011 : โปรโมชั่นการบินไทย บินในประเทศราคาพิเศษ

Promotion Thai Airways Passage to Thailand 2011 โปรโมชั่นการบินไทย เส้นทางบินภายในประเทศราคาพิเศษ ให้คุณเดินทางแบบสบายๆกับบริการแสนพิเศษจากการบินไทย

โปรโมชั่นนี้สำหรับออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2554

เริ่มออกเดินทาง ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2554

สำรองที่นั่งได้ที่ http://www.thaiairways.com/offers/special-fare-promotions/th/passage_th.htm

ตารางราคา Promotion Thai Airways Passage to Thailand 2011

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Promotion Thai Airways Passage to Thailand 2011

1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขายผ่านสำนักงานขายการบินไทย ,ตัวแทนจำหน่ายของการบินไทย และ Internet
ของบริษัทการบินไทย

2. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไป-กลับ ในชั้นประหยัดใน เส้นทางที่กำหนดเท่านั้น

3. ราคาบัตรโดยสารนี้ ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2554 ถึง 15 มิถุนายน 2554 และ เริ่มออกเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่15 พฤษภาคม 2554 ถึง 15 มิถุนายน 2554

4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตรโดยสาร ไม่อนุญาต ให้ออกบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทาง

5. บัตรโดยสารเส้นทาง ไป-กลับ มีอายุ 1 เดือน นับจากวันเริ่มต้นเดินทาง ที่ระบุในบัตรโดยสาร

6. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เที่ยวบิน , วันเดินทาง, เส้นทางบิน, ชั้นโดยสาร และไม่สามารถขอคืนเงินได้

7. ได้รับไมล์สะสมตามปกติ

8. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=10113

Leave a Comment