โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เลือกก่อนได้ก่อน บินเชียงใหม่ 899.-*

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เลือกก่อนได้ก่อน บินเชียงใหม่ 899.- บินราคาสุดพิเศษ จองด่วนก่อนใครๆกับ 3 เส้นทางยอดนิยม เฉพาะลูกค้าที่จองผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เลือกก่อนได้ก่อน บินเชียงใหม่ 899.-*

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เลือกก่อนได้ก่อน บินเชียงใหม่ 899.-

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เลือกก่อนได้ก่อน บินเชียงใหม่ 899.- โปรโมชั่นโอเรียนท์ไทย บินราคาสุดพิเศษเลือกก่อนได้ก่อน จองด่วนก่อนใครๆกับ 3 เส้นทางบินยอดนิยม โปรโมชั่นเฉพาะลูกค้าที่จองผ่านเว็บไซต์ http://www.flyorientthai.com/ เท่านั้น

เชียงใหม่ ราคารวมเริ่มต้น 899 บาท* (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

ภูเก็ต ,​ ตรัง ราคารวมเริ่มต้น 1,399 บาท* (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

เชียงราย , หาดใหญ่ ราคารวมเริ่มต้น 1,499 บาท* (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

ช่วงเวลาการสำรองที่นั่งกับ โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เลือกก่อนได้ก่อน

สมาชิก Go Card และ iTicket สำรองที่นั่งกับได้ตั้งแต่ วันที่ 13 – 27 พฤษภาคม 2554

และลูกค้าทั่วไปสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ วันที่ 16 – 27 พฤษภาคม 2554

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เลือกก่อนได้ก่อน บินเชียงใหม่ 899.-

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=9717

Leave a Comment