โปรโมชั่น Orient Thai Airlines รักเต็มตรัง บินไปตรังแค่ 1,500.-

โปรโมชั่นโอเรียนท์ไทย (วัน-ทู-โก)ล่าสุด สำหรับคนรักเมืองตรังด้วยตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษเส้นทางกรุงเทพ – ตรัง ราคาแค่เพียง 1,500 บาทเท่านั้น (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines รักเต็มตรัง บินไปตรังแค่ 1,500.-

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines รักเต็มตรัง บินไปตรังแค่ 1,500.-

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines รักเต็มตรัง บินไปตรังแค่ 1,500. โปรโมชั่นโอเรียนท์ไทย (วัน-ทู-โก)ล่าสุด สำหรับคนรักเมืองตรังด้วยตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษเส้นทางกรุงเทพ – ตรัง ราคาแค่เพียง 1,500 บาทเท่านั้น (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

บินด่วนจำนวนจำกัดกับ โปรโมชั่น Orient Thai Airlines รักเต็มตรัง บินไปตรังแค่ 1,500.- สำรองที่นั่งได้ที่ www.flyorientthai.com

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  พฤษภาคม 2554

เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2554

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น Orient Thai Airlines รักเต็มตรัง บินไปตรังแค่ 1,500.-

 1. จำหน่ายบัตรโดยสารเส้นทางตรัง ในราคา 1,500  บาท ราคารวมทุกอย่างแล้ว
 2. ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง  ระหว่าง  1 – 15  พฤษภาคม 2554  เท่านั้น
 3. ระยะเวลาการเดินทาง สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2554  ถึง 30 มิถุนายน 2554   เท่านั้น
 4. สามารถสำรองที่นั่งได้ทุกช่องทางการจำหน่ายของสายการบินฯ คือ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร, Call Center 1126, และ www.flyorientthai.com
 5. ราคาพิเศษนี้ที่นั่ง อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน  และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่องได้
 6. บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  และวันเดินทางได้  โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท  ต่อครั้ง  ต่อเที่ยวบิน  หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน  หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า  ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย  โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 7. บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อได้  โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อ เที่ยวบิน
 8. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทุกกรณี
 9. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก Premium Pass ได้
 10. บัตรสมาชิกประเภท Student Pass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์  หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 11. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=9311

Leave a Comment