โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เพราะชอบที่จะเลือก บินเริ่มต้นที่ 1,299.-

โปรโมชั่นโอเรียนท์ไทย ให้คุณเลือกบินราคาพิเศษกับเส้นทางบินภายในประเทศราคาสุดพิเศษ เฉพาะในงาน Bangkok Post Thailand Travel Fair 2011

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เพราะชอบที่จะเลือก บินเชียงใหม่,ตรัง,นครศรีฯ เริ่มต้นที่ 1,299.-

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เพราะชอบที่จะเลือก

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เพราะชอบที่จะเลือก บินเริ่มต้นที่ 1,299.- โปรโมชั่นโอเรียนท์ไทย ให้คุณเลือกบินราคาพิเศษกับเส้นทางบินภายในประเทศราคาสุดพิเศษ เฉพาะในงาน Bangkok Post Thailand Travel Fair 2011 ระหว่างวันที่ 4- 8 พฤษภาคม 2554 นี้

– เส้นทางบิน เชียงใหม่ ตรัง นครศรีธรรมราช ราคาพิเศษเพียง 1,299 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)

– เส้นทางบิน เชียงราย, ภูเก็ต, หาดใหญ่ ราคาพิเศษเพียง 1,399 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)

เงื่อนไขและข้อกำหนดโปรโมชั่น Orient Thai Airlines เพราะชอบที่จะเลือก บินเริ่มต้นที่ 1,299.-

 1. จำหน่ายบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศ ในราคา ดังนี้
  • เส้นทาง เชียงใหม่ ตรัง นครศรีธรรมราช จำหน่ายราคา 1,299 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
  • เส้นทางเชียงราย, ภูเก็ต, หาดใหญ่ จำหน่ายราคา 1,399 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
 2. ราคาพิเศษนี้พิเศษเฉพาะในงาน Bangkok Post Thailand Travel Fair 2011 วันที่ 4- 8 พฤษภาคม 2554
 3. ระยะเวลาการเดินทาง สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม ? 31 กรกฎาคม 2554 เท่านั้น
 4. ราคาพิเศษนี้ที่นั่ง อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน  และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่องได้
 5. บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  และวันเดินทางได้  โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท  ต่อครั้ง  ต่อเที่ยวบิน  หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน  หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า  ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย  โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 6. บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อได้  โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อ เที่ยวบิน
 7. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทุกกรณี
 8. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก Premium Pass ได้
 9. บัตรสมาชิกประเภท Student Pass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์  หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 10. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=9352