โปรโมชั่น Major Cineplex รับส่วนลดที่ McDonald’s @ Siam paragon

โปรโมชั่น Major Cineplex รับส่วนลดที่ McDonald’s @ Siam paragon สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Major Cineplex แค่นำหางบัตรชมภาพยนตร์ที่เมเจอร์ไปแสดงเพื่อใช้เป็นส่วนลด 10%

โปรโมชั่น Major Cineplex รับส่วนลดที่ McDonald’s @ Siam paragon

โปรโมชั่น Major Cineplex รับส่วนลดที่ McDonald's @ Siam paragon

โปรโมชั่น Major Cineplex รับส่วนลดที่ McDonald’s @ Siam paragon สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Major Cineplex แค่นำหางบัตรชมภาพยนตร์ที่เมเจอร์ไปแสดงเพื่อใช้เป็นส่วนลด 10% เมื่อซิื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน Mc Donald’s สาขา Siam Paragon มูลค่า 50 บาทขึ้นไป ได้ทันที

**โปรโมชั่นนี้ไม่ทราบวันหมดอายุ**

โปรโมชั่น Major Cineplex รับส่วนลด 10% ที่ McDonald's @ Siam paragon

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=9942

Leave a Comment