โปรโมชั่นแพคเกจเสริม Dtac Internet สำหรับ iPad2

โปรโมชั่นแพคเกจเสริม Dtac Internet สำหรับ iPad2 โปรโมชั่น DTAC สุดคุ้มที่ขอแนะนำสำหรับคนที่ใช้ iPad2 กับบริการ Dtac Internet 3 GB. ค่าบริการายเดือนเพียง 650.-

โปรโมชั่นแพคเกจเสริม Dtac Internet สำหรับ iPad2

โปรโมชั่นแพคเกจเสริม Dtac Internet สำหรับ iPad2

โปรโมชั่นแพคเกจเสริม Dtac Internet สำหรับ iPad2 โปรโมชั่น DTAC สุดคุ้มที่ขอแนะนำสำหรับคนที่ใช้ iPad2 กับบริการ Dtac Internet 3 GB. ค่าบริการายเดือนเพียง 650.- (ค่าบริการส่วนเกิน 1 บาท/MB)

โดยลูกค้า DTAC เดิมสามารถใช้งาน โปรโมชั่นแพคเกจเสริม Dtac Internet สำหรับ iPad2 ได้มันทีเพียงนำซิมรายเดือนที่คุณใช้ มาขอเปิดบริการ MultiSim และเปลี่ยนเป็น MicroSim เพื่อใช้คู่กันกับ iPad2 ของคุณ ได้ที่สำนักงานบริการ DTAC ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

รายละเอียด โปรโมชั่นแพคเกจเสริม Dtac Internet สำหรับ iPad2

– ค่าบริการ Sim เสริม 109 บาท/ ซิม

– อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

– อัตราค่าบริการนี้เฉพาะการใช้งานในประเทศเท่านั้น

– แพคเกจคิดค่าบริการและต่ออายุให้ทุกๆเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ข้อตกลงในการใช้บริการโปรโมชั่นแพคเกจเสริม Dtac Internet สำหรับ iPad2

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนใหม่และปัจจุบันในระบบ 1800 จากดีแทค ในนามบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ) สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2554 โดยจะต้องทำการสมัครผ่านช่องทางดังนี้
1.1 ระบบตอบรับอัตโนมัติโทร *1004 ไม่คิดค่าบริการ (ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจ maximize)
1.2 โทร. 1678 dtac call center ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
1.3 บริการออนไลน์ผ่านทาง www.dtac.co.th
1.4 บริการออนไลน์ผ่านทาง wap.dtac.co.th ให้บริการเฉพาะบริการเสริม dtac internet เท่านั้น
1.5 สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค ทุกสาขา
1.6 ดีแทค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา
โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดบริการเสริมคงเหลือได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางดังนี้

1.1 บริการด่วนพิเศษสำหรับลูกค้า dtac internet / BlackBerry / Social Chat *121*1*1# ไม่คิดค่าบริการ
1.2 ระบบตอบรับอัตโนมัติโทร *1004 กด 8 ไม่คิดค่าบริการ
1.3 โทร. 1678 dtac call center ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
1.4 สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค ทุกสาขา
1.5 บริการออนไลน์ผ่านทาง www.dtac.co.th
1.6 บริการออนไลน์ผ่านทาง wap.dtac.co.th
2. ผู้สมัครเข้าร่วมรายการจะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม dtac internet ได้ 3 จิกะไบต์ (GB) เพียงรอบบิลละ 650 บาท โดยคิดค่าบริการส่วนเกินเมกะไบต์ละ 1 บาท คิดค่าบริการและต่ออายุให้อัตโนมัติทุกเดือน รับสิทธินาน 12 เดือน อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. เงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ
3.1 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิการใช้แพ็กเกจบริการเสริม dtac internet นี้ก็ต่อเมื่อได้รับ SMS ยืนยันภายใน 1 ชม. หลังจากทำการสมัคร กรณีที่ผู้ใช้บริการมีการใช้งานก่อนได้รับ SMS ยืนยัน ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามอัตราปกติ
3.2 กรณีที่หมดระยะเวลาการรับสิทธิดังกล่าวหรือหากใช้เกินจำนวนครั้งที่กำหนด ระบบจะคิดค่าใช้บริการตามอัตราปกติหรือตามแพ็กเกจปัจจุบันที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
3.3 ผู้ใช้บริการ dtac internet ให้บริการเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการนำไปใช้งานในต่างประเทศจะคิดค่าบริการในอัตราปกติ ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิพิเศษจะต้องใช้งานงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น
3.4 อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละรายและหากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริมหรือบริการดาวน์โหลดอื่นๆ ผู้ใช้บริการต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
3.5 สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้งาน dtac internet 3 GB ภายในประเทศเท่านั้น และหลังจากหมดระยะเวลาการรับสิทธิ ระบบจะคิดค่าบริการ dtac internet ตามแพ็กเกจปัจจุบันที่คุณใช้งานอยู่ หากคุณได้รับสิทธิพิเศษ dtac internet จากแพ็กเกจอื่นอยู่แล้ว สิทธิพิเศษดังกล่าวจะถูกระงับชั่วคราวและคุณจะสามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับสิทธิพิเศษ
3.6 อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ผู้ใช้บริการที่สมัครบริการเสริม dtac internet จะสามารถสมัครและรับสิทธิได้ครั้งละ 1 รายการเท่านั้น หรือหากผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงบริการเสริมดังกล่าวต้องยกเลิกบริการเสริมประเภทที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบันก่อน
5. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครบริการเสริม dtac internet แบบรายวัน ต้องใช้บริการในแต่ละรอบการสมัครให้หมดก่อนจึงสามารถสมัครใหม่ได้
6. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการรายเดือนตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้นๆ ซึ่งค่าบริการดังกล่าวขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ใช้บริการได้สมัครไว้
7. กรณีที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิพิเศษสำหรับบริการเสริม dtac internet ตามรายการส่งเสริมการขายอื่นอยู่แล้ว ผู้สมัครต้องทำการเลือกรับสิทธิรายการส่งเสริมการขายรายการใดรายการหนึ่ง
8. กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายบริการเสริมประเภท dtac internet ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับการใช้งาน internet และต้องทำการตั้งค่าการใช้งานก่อนการสมัคร
9. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการของบริการ dtac internet เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบ internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ internet ของผู้ใช้บริการ และกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งาน dtac internet ในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
10. ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการผ่านเครื่องสมาร์ทโฟนจะต้องศึกษาวิธีการใช้งานและกำหนดค่าใช้งานที่ถูกต้อง รวมทั้งการนำเครื่องสมาร์ทโฟนไปใช้งานในต่างประเทศ อาจมีการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทำให้มีค่าบริการเกิดขึ้นสูงจากระบบการให้บริการของผู้ให้บริการในต่างประเทศ
11. ผู้ใช้บริการต้องใช้งานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และผู้ใช้บริการเสริม SMS, MMS หรือ dtac internet จะต้องไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในเชิงพาณิชย์ หรือใช้บริการในลักษณะเป็นการหยาบ ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อสัญญาหรือขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รวบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ใช้ในลักษณะเป็นการแทรกแซงการใช้บริการหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านเทคนิคต่อผู้ให้บริการหรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น หากไม่ปฏิบัติตามผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวและจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=9813

Leave a Comment