โบรชัวร์โปรโมชั่น ITCity Big Thanks ลดแหลก แจกยกร้าน (มิย.54)

โปรโมชั่น ITCity Big Thanks ลดแหลก แจกยกร้าน ต้อนรับเดือนมิถุนายน 54 ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลดแหลกแจกยกร้าน รวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท!!

โบรชัวร์โปรโมชั่น ITCity Big Thanks ลดแหลก แจกยกร้าน (มิย.54)

โบรชัวร์โปรโมชั่น ITCity Big Thanks ลดแหลก แจกยกร้าน (มิย.54)

โบรชัวร์โปรโมชั่น ITCity Big Thanks ลดแหลก แจกยกร้าน (มิย.54) Promotion IT City ต้อนรับเดือนมิถุนายน 54 ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลดแหลกแจกยกร้าน รวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท!!

โบรชัวร์โปรโมชั่น ITCity Big Thanks ลดแหลก แจกยกร้าน ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2554

โปรโมชั่น IT Cty Big Thanks

 

ดาวน์โหลดโบรชัวรโปรโมชั่น ITCity Big Thanks june 2011<<<คลิกที่นี่

 

 

โบรชัวร์โปรโมชั่น ITCity Big Thanks ลดแหลก แจกยกร้าน (มิย.54)

 

 

 

 

 

 

 

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น :