โปรโมชั่น Bangkok Airways Summer Fly บิน 2 คนฟรี 2 คืน

This content has been archived. It may no longer be relevant

โปรโมชั่น Bangkok Airways Summer Fly บิน 2 คนฟรี 2 คืน

โปรโมชั่น Bangkok Airways Summer Fly บิน 2 คนฟรี 2 คืน

โปรโมชั่น Bangkok Airways Summer Fly บิน 2 คนฟรี 2 คืน โปรโมชั่น Bangkok Airways รับฤดูร้อนให้คุณคุ้มสุดๆด้วยที่พักฟรี 2 คืน เมื่อเดินทางเป็นคู่ไป-กลับ

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2554

เดินทางได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฏาคม 2554

รับสิทธิพิเศษกับ โปรโมชั่น Bangkok Airways Summer Fly บิน 2 คนฟรี 2 คืน เมื่อซื้อบัตรโดยสารไป-กลับ สำหรับ 2ท่าน ฟรี!! ที่พัก 3 วัน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและรถรับส่งระหว่างสนามบินและที่พัก)

ราคารวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ต่อท่าน) รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ, ค่ามี่พัก 3 วัน 2 คืน, ค่ารถรับส่งไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ โปรโมชั่น Bangkok Airways Summer Fly บิน 2 คนฟรี 2 คืน ได้ที่ 02-255-8966, 02-274-8666, 02-277-8000, 02-246-5659 ต่อ 210 – 215


***โปรโมชั่นนี้ต้องจองผ่านตัวแทนจำหน่ายเท่่านั้น***

โปรโมชั่น Bangkok Airways Summer Fly บิน 2 คนฟรี 2 คืน

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=9083

By Promotion2U

โปรโมชั่นทูยู เว็บยอดนิยมอันดับ 1 ของคนรักโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ ทุกวันทันใจ

Leave a comment

Your email address will not be published.