โปรโมชั่นนกแอร์ ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 21 และ เที่ยวทั่วโลก 2011

โปรโมชั่นนกแอร์ ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 21 และ เที่ยวทั่วโลก 2011

โปรโมชั่นนกแอร์ ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 21 และ เที่ยวทั่วโลก 2011