โปรโมชั่นนกแอร์ บินเส้นทางใหม่ น่าน, ร้อยเอ็ด, เลย, แม่สอด แค่ 1,590.-

โปรโมชั่นนกแอร์ บินเส้นทางใหม่ น่าน, ร้อยเอ็ด, เลย, แม่สอด แค่ 1,590.-

โปรโมชั่นนกแอร์ บินเส้นทางใหม่ น่าน, ร้อยเอ็ด, เลย, แม่สอด แค่ 1,590.-

โปรโมชั่นนกแอร์ บินเส้นทางใหม่ น่าน, ร้อยเอ็ด, เลย, แม่สอด แค่ 1,590.- โปรโมชั่น NokAir ฉลองเส้นทางบินใหม่กับราคาสุดคุ้มให้คุณบิน 4 เส้นทาง น่าน, ร้อยเอ็ด, เลย และ แม่สอด ในราคาสุดพิเศษเพียง 1,590 บาทเท่านั้น (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

สำรองที่นั่งกับ โปรโมชั่นนกแอร์ บินเส้นทางใหม่ น่าน, ร้อยเอ็ด, เลย, แม่สอด แค่ 1,590.- ได้ตั้งแต่วันที่ 17- 27 มีนาคม 2554 ที่  www.nokair.com และ www.nokfanclub.com เท่านั้น

สามารถใช้เดินทางได้ตามกำหนดเวลานี้

เส้นทางน่าน เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น

เส้นทางร้อยเอ็ด เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น

เส้นทางเลย เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น

เส้นทางแม่สอด เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่นนกแอร์ บินเส้นทางใหม่ น่าน, ร้อยเอ็ด, เลย, แม่สอด แค่ 1,590.-

* ราคาพิเศษ 1,590 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

* สำหรับเส้นทางน่าน ร้อยเอ็ด เลย และแม่สอดเท่านั้น

* สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com และ www.nokfanclub.com

* สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 17- 27 มีนาคม 2554

* กำหนดการเดินทาง

– เส้นทางน่าน เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น

– เส้นทางร้อยเอ็ด เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น

– เส้นทางเลย เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น

– เส้นทางแม่สอด เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 30 กันยายน 2554 เท่านั้น

* ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok economy เท่านั้น

* จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน

* เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

* ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางนกแอร์ๆได้

* การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง สามารถทำได้ทุกช่องทาง ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์

* การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้ว ในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง

* สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ

* เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์

* ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : โปรโมชั่นนกแอร์ บินเส้นทางใหม่ น่าน, ร้อยเอ็ด, เลย, แม่สอด แค่ 1,590.-

– บัตรโดยสารที่เป็นราคาโปรโมชั่นจะปรากฎพร้อมสัญลักษณ์ ในตารางแสดงราคา

– ทำการบินด้วยเครื่องบินที่เช่าเหมาลำจาก บริษัท สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จำกัด (สายการบิน นกมินิ)

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=8009