โปรโมชั่น Orient Thai Airlines บินนครศรีธรรมราช 1,299.- จองแล้วบินเลย

This content has been archived. It may no longer be relevant

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines บินนครศรีธรรมราช 1,299.- จองแล้วบินเลย

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines บินนครศรีธรรมราช 1,299.- จองแล้วบินเลย

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines บินนครศรีธรรมราช 1,299.- จองแล้วบินเลย โปรโมชั่นโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ ให้คุณบินทันใจในราคาสุดคุ้มกับโปรโมชั่นตั่วเครื่องบินราคาถูก เส้นทางกรุงเทพ – นครศรีธรรมราช เพียง 1,299 บาท (ราคารวมทุกอย่างแล้ว) สำรองที่นั่งแล้วบินได้เลย

สำรองที่นั่งได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 8 เมษายน  2554  เท่านั้น และสามารถใช้เดินทางได้ ตั้งแต่  26  มีนาคม  2554  ถึง 31  พฤษภาคม  2554   เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดโปรโมชั่น Orient Thai Airlines บินนครศรีธรรมราช 1,299.- จองแล้วบินเลย

 1. จำหน่ายบัตรโดยสารเส้นทางนครศรีธรรมราช พิเศษ   1,299 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
 2. ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง ตั้งแต่ 25 มีนาคม ถึง 8 เมษายน  2554  เท่านั้น
 3. ระยะเวลาการเดินทาง สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่  26  มีนาคม  2554  ถึง 31  พฤษภาคม  2554   เท่านั้น
 4. สามารถซื้อได้ทุกช่องทางการจำหน่ายของสายการบินฯ คือ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร , Call center 1126  และ เว็บไซต์ www.flyorientthai.com
 5. ราคาพิเศษนี้ที่นั่ง อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน  และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อ เนื่องได้
 6. บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  และวันเดินทางได้  โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท  ต่อครั้ง  ต่อเที่ยวบิน  หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน  หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า  ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย  โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 7. บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อได้  โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อ เที่ยวบิน
 8. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทุกกรณี
 9. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก Premium Pass ได้
 10. บัตรสมาชิกประเภท Student Pass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์  หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 11. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=8353

By Promotion2U

โปรโมชั่นทูยู เว็บยอดนิยมอันดับ 1 ของคนรักโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ ทุกวันทันใจ

Leave a comment

Your email address will not be published.