โปรโมชั่น Orient Thai Airlines รักตรังเที่ยวตรัง 1,350.-

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines รักตรังเที่ยวตรัง 1,350.-

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines รักตรังเที่ยวตรัง 1,350.-

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines รักตรังเที่ยวตรัง 1,350.- โปรโมชั่นสุดคุ้มจาก สายการบินโอเรียนท์ไทย ให้คุณเดินทางไปตรังในราคาพิเศษแค่ 1,350 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) จำกัดจำนวนเพียง 30,000 ที่นั่งเท่านั้น

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง : 21 กุมภาพันธ์ 2554 – 31 มีนาคม 2554 เท่านั้น

ระยะเวลาการเดินทาง :  สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 31 กรกฎาคม 2554 เท่านั้น


โปรโมชั่น Orient Thai Airlines รักตรังเที่ยวตรัง 1,350.- ราคารวมทุกอย่างแล้ว

– ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง  ระหว่าง  21  กุมภาพันธ์  2554  –  31  มีนาคม  2554   เท่านั้น

– ระยะเวลาการเดินทาง  สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่ 21  กุมภาพันธ์  2554  ถึง 31  กรกฎาคม 2554 เท่านั้น

– สามารถซื้อได้ทุกช่องทางการจำหน่ายของสายการบินฯ คือ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร Call center 1126 และ เว็บไซต์ www.flyorientthai.com

– ราคาพิเศษนี้ที่นั่ง อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน  และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่องได้

– บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  และวันเดินทางได้  โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท  ต่อครั้ง  ต่อเที่ยวบิน  หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน  หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า  ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย  โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

– บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อได้  โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อ เที่ยวบิน

– บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทุกกรณี

– บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก Premium Pass ได้

– บัตรสมาชิกประเภท Student Pass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และพระสงฆ์  หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=7208