โปรโมชั่น Nokair บินทั่วไทย 1,290.- ต้อนรับปี 54

โปรโมชั่น Nokair บินทั่วไทย 1,290.- ต้อนรับปี 54

โปรโมชั่น Nokair บินทั่วไทย 1,290.- ต้อนรับปี 54

โปรโมชั่น Nokair บินทั่วไทย 1,290.- มาแล้วจ้า!!! โปรโมชั่นนกแอร์ต้อนรับปี 54 กับตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาสุดพิเศษเพียง  1,290 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) เปิดให้จองแล้วจ้า

โปรโมชั่น Nokair บินทั่วไทย 1,290.- ต้อนรับปี 54 นี้นกแอร์จะเปิดให้จองผ่านทาง www.nokfanclub.com และ www.nokair.com เท่านั้น โดยสมาชิก นกแฟนคลับ จะได้สิทธิ์ในการจองก่อนใครตั้งแต่วันที่ 13 – 16 มกราคม 2554 ส่วนลูกค้าทั่วไปนั้นนกแอร์จะเปิดให้จองได้ในวันที่ 17 – 26 มกราคม 2554 นี้

ตั๋วเครื่องบินที่จองผ่าน โปรโมชั่น Nokair บินทั่วไทย 1,290.- ต้อนรับปี 54 ใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2554 เท่านั้น

ข้อตกลงในการจองตั๋วเครื่องบินราคาถูกกับ โปรโมชั่น Nokair บินทั่วไทย 1,290.- ต้อนรับปี 54

– ใช้ได้ทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางที่ให้บริการโดยบริษัทเรือเร็วลมพระยาจำกัด และ บริษัทไทเกอร์ไลน์ เทรเวลจำกัด และเที่ยวบินที่
บริการโดย Nok Mini

– สมาชิกนกแฟนคลับ และ ลูกค้าทั่วไป สามารถสำรองที่นั่งได้ผ่าน www.nokfanclub.com และ www.nokair.com เท่านั้น

– สำหรับ สมาชิกนกแฟนคลับ สามารถสำรองที่นั่งได้ระหว่างวันที่ 13 – 26 มกราคม 2554 เท่านั้น โดยทำการล็อคอิน

– สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2554 เท่านั้น

– สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

– สำหรับ ลูกค้าทั่วไป สามารถสำรองที่นั่งได้ระหว่าง วันที่ 17 – 26 มกราคม 2554 เท่านั้น

– สำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com และ www.nokfanclub.com โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน

–  สำรองที่นั่งได้วันที่ 17 -26 มกราคม 2554 เท่านั้น

– เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2554 เท่านั้น

# เส้นทางเกาะสมุย ราคา 1,790 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

# เส้นทางเกาะพะงัน ราคา 1,940 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

# เส้นทางเกาะพีพี เกาะลันตา เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะมุก เกาะเหลาเหลียง และเกาะหลีเป๊ะ ราคา 1,840 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

# เส้นทางเกาะลังกาวีราคา 2,790 บาทต่อเที่ยว สำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

# สำหรับเส้นทางที่ให้บริการโดยลมพระยาและไทเกอร์ไลน์* สมาชิกนกแฟนคลับ และ ลูกค้าทั่วไป สามารถสำรองที่นั่งได้ผ่าน www.nokair.com เท่านั้น

# สำหรับเส้นทางที่ให้บริการโดยลมพระยาและไทเกอร์ไลน์* สามารถสำรองที่นั่งได้ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2554 เท่านั้น

# เส้นทางเกาะสมุยและเกาะพะงัน สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2554 เท่านั้น

# เส้นทางเกาะพีพี เกาะลันตา เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะมุก เกาะเหลาเหลียง และเกาะหลีเป๊ะ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 30 เมษายน 2554 เท่านั้น

– ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok economy เท่านั้น

– จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน

– เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– ราคาโปรโมรชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางนกแอร์ๆได้

– การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมได้ทุกช่องทางยกเว้นทางเว็บไซต์ และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง

– สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ

– เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์

– ทางสายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=6103

Leave a Comment