โปรโมชั่น SF Cinema City กล่องเปล่า Trident 3 กล่องแลกรับส่วนลดทันที 60 บาท

โปรโมชั่น SF Cinema City กล่องเปล่า Trident 3 กล่องแลกรับส่วนลดทันที 60 บาท

โปรโมชั่น SF Cinema City กล่องเปล่า Trident 3 กล่องแลกรับส่วนลดทันที 60 บาท

โปรโมชั่น SF Cinema City กล่องเปล่า Trident 3 กล่องแลกรับส่วนลดทันที 60 บาท กล่องเปล่าไทรเดนท์มีค่าอย่าทิ้ง สะสม Trident Recaldent หรือ Trident Splash รสใดก็ได้ จำนวน 3 แผงเปล่า ใช้แลกรับส่วนลดตั๋วหนังได้ถึง 60 บาทต่อ 1 ที่นั่งที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา(เฉพาะสาขาในกรุงเทพเท่านั้น) สำหรับที่นั่งปกติ ทั้งแบบ Deluxe และ Premium กับโรงภาพยนตร์ระบบปกติ จำนวน 15,000 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 –  28 กุมภาพันธ์ 2554 หรือใช้จนกว่ายอดการใช้โปรโมชั่นจะครบตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ สามารถแลกสิทธิได้ที่ SF Cinema City ทุกสาขาในกรุงเทพฯ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์กับโปรโมชั่น SF Cinema City กล่องเปล่า Trident 3 กล่องแลกรับส่วนลดทันที 60 บาท

– สะสม Trident Recaldent หรือ Trident Splash รสใดก็ได้ จำนวน 3 แผงเปล่า เฉพาะรูปแบบแผงที่ระบุในภาพสื่อเท่านั้น แสดงก่อนซื้อบัตรชมภาพยนตร์เพื่อใช้สิทธิ์ส่วนลดและสำรองที่นั่ง ณ ห้องจำหน่ายบัตรเท่านั้น

– สำหรับที่นั่ง Deluxe seat และ Premium Seat กับโรงภาพยนตร์ระบบปกติ ตลอดโปรแกรมการฉายภาพยนตร์ หรือจนกว่าจะมีการแลกสิทธิ์ครบตามจำนวนที่กำหนด

– ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

– ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=5942

Leave a Comment