โปรโมชั่นบางกอกแอร์เวย์ส อั่งเปาติดปีก บินฟรี 88 ที่นั่งหรือส่วนลด 5-50%

This content has been archived. It may no longer be relevant

โปรโมชั่นบางกอกแอร์เวย์สฉลองตรุษจีน แจกอั่งเปาบินฟรี 88 ที่นั่งหรือส่วนลดสูงสุด 50%

โปรโมชั่นบางกอกแอร์เวย์ส อั่งเปาติดปีก บินฟรี 88 ที่นั่งหรือส่วนลด 5-50%

โปรโมชั่นบางกอกแอร์เวย์สฉลองตรุษจีน แจกอั่งเปาบินฟรี 88 ที่นั่ง หรือลุ้นส่วนลดสูงสุด 50% รวมทั้งสิ้น 50,000 รางวัล รับสิทธิ์ง่ายๆแค่ร่วมสนุกกับกิจกรรม โปรโมชั่นบางกอกแอร์เวย์ส อั่งเปาติดปีก บินฟรี 88 ที่นั่ง รางวัลบัตรโดยสารฟรีสามารถใช้ได้กับ เส้นทางไป-กลับของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ทุกเส้นทางภายในประเทศ หรือเส้นทางต่างประเทศที่เริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทย

ร่วมสนุกกับกิจกรรม อั่งเปาติดปีกได้ที่ http://www.facebook.com/FlyBangkokAir

กติกาในการร่วมสนุกกับกิจกรรม โปรโมชั่นบางกอกแอร์เวย์ส อั่งเปาติดปีก บินฟรี 88 ที่นั่ง

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

วันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 – 12.00 และ 15.00 – 17.00 ของทุกวัน (4 วันๆละ 2 รอบ)

สิทธิ์ในการรับอั่งเปา :

สำหรับผู้ที่กด Like Facebook ของ Bangkok Airways เท่านั้น 1 สมาชิก Facebook ต่อ 1 สิทธิ์ในการได้รับอั่งเปา โดยในแต่ละรอบตามวันและเวลาข้างต้น จะมี link ปรากฏให้กดเพื่อเข้ารับอั่งเปา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอังเปาตามลำดับดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 – 11 จะได้รับ คูปองบัตรโดยสารฟรี

ลำดับที่ 12 – 29 จะได้รับ คูปองส่วนลดบัตรโดยสาร 50%

ลำดับที่ 30 – 110 จะได้รับ คูปองส่วนลดบัตรโดยสาร 25%

ลำดับที่ 111 – 235 จะได้รับ คูปองส่วนลดบัตรโดยสาร 10%

ลำดับที่ 236 – 6,250 จะได้รับ คูปองส่วนลดบัตรโดยสาร 5%

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกที่จะรับ หรือไม่รับคูปองในรอบนั้นๆ เพื่อรักษาสิทธิ์การรับคูปองในรอบต่อไปได้

– หากสมาชิกเลือกที่จะรับรางวัล ระบบจะทำการส่งอั่งเปาที่สมาชิกได้รับพร้อมทั้งเงื่อนไขไปยัง Email Address ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับ Facebook
– บางกอกแอร์เวย์ส ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะออกคูปองใบใหม่ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำคูปองที่ได้รับสูญหาย หรือถูกขโมย

– การพิจารณาจากบางกอกแอร์เวย์สถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขสำหรับคูปองบัตรโดยสารฟรี ของโปรโมชั่นบางกอกแอร์เวย์ส อั่งเปาติดปีก บินฟรี 88 ที่นั่ง

คูปองบัตรโดยสารฟรีสามารถใช้ได้กับ เส้นทางไป-กลับของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ทุกเส้นทางภายในประเทศ หรือเส้นทางต่างประเทศที่เริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทย

– สามารถทำการสำรองที่นั่งผ่านเจ้าหน้าที่ Reservation Center 1771 และออกบัตรโดยสาร ณ สำนักงานขายของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศไทยเท่านั้น พร้อมชำระค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร ค่าภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเพิ่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2554

– เงื่อนไขการชำระเงินผ่าน Reservation Center สามารถชำระด้วยเงินสด บัตรเครดิต VISA, Master Card ซึ่งเจ้าของบัตรเครดิตต้องเป็นผู้เดินทาง ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตของผู้อื่น เจ้าของบัตรจะต้องเดินทางด้วย เนื่องจากมีการขอตรวจบัตรเครดิตขณะเช็คอิน

– ระยะเวลาในการเดินทางเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2554 เท่านั้น

– ต้องทำการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

– สำหรับบัตรโดยสารฟรี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำสำรองที่นั่งเฉพาะใน Booking Class “S” เท่านั้น โดยที่นั่งมีจำนวนจำกัด

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมการออกบัตร โดยสาร สำหรับค่าภาษีสนามบินและค่าน้ำมัน สามารถคืนได้โดยมีค่าธรรมเนียมการคืน 1,000 บาทสำหรับบัตรโดยสารภายในประเทศ และ 2,000 บาทสำหรับบัตรโดยสารต่างประเทศ

– คูปองสามารถโอนให้บุคคลอื่นมาใช้สิทธิ์ได้ ก่อนการออกบัตรโดยสารเท่านั้น

– คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถออกแทนได้ในกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมย

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสำหรับคูปองส่วนลด ของ โปรโมชั่นบางกอกแอร์เวย์ส อั่งเปาติดปีก บินฟรี 88 ที่นั่ง

คูปองส่วนลดบัตรโดยสารสามารถใช้ได้กับ เส้นทางไป-กลับของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ทุกเส้นทางภายในประเทศ หรือเส้นทางต่างประเทศที่เริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทยตามอัตราส่วนลดที่ กำหนดบนหน้าคูปอง

– คูปอง 1 ฉบับสามารถใช้สิทธิ์ลดกับบัตรโดยสารไป – กลับ 1 ใบเท่านั้น

– สามารถทำการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารผ่าน www.bangkokair.com/th ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2554 และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA, Master Card ซึ่งเจ้าของบัตรเครดิตต้องเป็นผู้เดินทาง ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตของผู้อื่น เจ้าของบัตรจะต้องเดินทางด้วยเนื่องจากมีการขอตรวจบัตรเครดิตขณะเช็คอิน

–  ระยะเวลาในการเดินทางเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2554 เท่านั้น

– คูปองส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่ม ( on – top ) จากทุกราคาที่ปรากฎอยู่ใน bangkokair.com

– คูปองอัตราส่วนลดดังกล่าวใช้กับราคาบัตรโดยสารเท่านั้น ไม่สามารถใช้ลดค่าภาษีสนามบินและค่าน้ำมัน

– เงื่อนไขของบัตรโดยสารลดราคา ยึดถือตามเงื่อนไขของแต่ละโปรโมชั่น

– ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำสำรองที่นั่งเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารเต็ม

– คูปองสามารถโอนให้บุคคลอื่นมาใช้สิทธิ์ได้ ก่อนการออกบัตรโดยสารเท่านั้น

– คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถออกแทนได้ในกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมย

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=6506

By Promotion2U

โปรโมชั่นทูยู เว็บยอดนิยมอันดับ 1 ของคนรักโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ ทุกวันทันใจ

Leave a comment

Your email address will not be published.