โปรโมชั่นการบินไทย One Way Big Surprise

โปรโมชั่นการบินไทย One Way Big Surprise บินยุโรปเที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 12,000.-

promotion thaiairways one way big surprise

Promotion Thai Airways One Way Big Surprise โปรโมชั่นบินไปยุโรปบินเที่ยวเดียวราคาพิเศษ ตามเที่ยวบินที่กำหนด สำหรับการออกบัตรโดยสาร และเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2553

ออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 01 ธันวาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553

ใช้การเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553

โปรโมชั่นการบินไทย One Way Big Surprise บินยุโรปเที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 12,000.-

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Promotion One Way Big Surprise

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง เที่ยวเดียว บนชั้นประหยัด ในเส้นทาง และ เที่ยวบินที่กำหนดเท่านั้น

2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว

3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 01 ธันวาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553

สำหรับการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553

4. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง

5. ผู้โดยสารต้องออกบัตรฯ ทันทีทาง Internet หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง

6. ราคาบัตรฯ ข้างต้นยังไม่รวม ภาษี และ ค่าธรรมเนียม ทุกประเภท

7. ภายหลังจากออกบัตรฯ แล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เที่ยวบิน , วันเดินทาง , เส้นทางบิน, ชั้นเดินทาง

และไม่สามารถขอคืนเงิน

8. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

9. ไม่ได้รับไมล์สะสม

10.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น และไม่สามารถ Upgrade ได้

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

SHORT URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=5138

Leave a Comment