Naraya Factory Sale ธค.53

Naraya Factory Sale 10 – 12 ธันวาคม 2553

Naraya Factory Sale 10 - 12 ธันวาคม 2553

Naraya Factory Sale พบกับสินค้าลดราคาจากโรงงานนารายา ลดราคาพิเศษส่งท้ายปลายปี 53 ที่โรงงานนารายา ซอยลาดพร้าว 15 ในวันที 10 – 12 ธันวาคม 2553 นี้

Short URL  สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=4664

ที่มา : โต๊ะเครื่องแป้ง พันทิพ

Leave a Comment