โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เที่ยวท้ายปี เที่ยวกันอย่างต่อเนื่องเพียง 1,350 บาท

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เที่ยวท้ายปี เที่ยวกันอย่างต่อเนื่องเพียง 1,350 บาท

โปรโมชั่น Orient Thai Airlines เที่ยวท้ายปี เที่ยวกันอย่างต่อเนื่องเพียง 1,350 บาท

เที่ยวท้ายปีเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องแค่ 1,350.- กับโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาถูกจาก Orient Thai Airlines ที่ขยายเวลาให้คุณได้เที่ยวต่อเนื่องกันอย่างจุใจ ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 พฤศจิกายน 2553 นี้

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง :  ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ ตั้งแต่ วันที่ 8 – 21 พฤศจิกายน 2553

ระยะเวลาการเดินทาง : สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2553 ถึง 26 มีนาคม 2554 เท่านั้น

โปรโมชั่นโอเรียนท์ไทยเที่ยวท้ายปีเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องแค่ 1,350 บาท (ราคารวมทุกอย่างแล้ว) ราคาพิเศษนี้มีที่นั่งจำนวนจำกัด และ อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อ เนื่องได้

ข้อตกลงโปรโมชั่น Orient Thai Airlines เที่ยวท้ายปี เที่ยวกันอย่างต่อเนื่องเพียง 1,350 บาท

 1. บัตรโดยสาร ราคา 1,350 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) ต่อเที่ยวบิน ต่อ 1 ที่นั่ง ราคาบัตรโดยสารนี้สำหรับทุกเส้นทางบินภายในประเทศ
 2. ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ ตั้งแต่ วันที่ 8 – 21 พฤศจิกายน 2553
 3. ระยะเวลาการเดินทาง สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2553 ถึง 26 มีนาคม 2554 เท่านั้น
 4. ราคาพิเศษนี้มีที่นั่งจำนวนจำกัด และ อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อ เนื่องได้
 5. ราคาพิเศษนี้สามารถสำรองที่นั่งได้ผ่านช่องทางของสายการบินฯ ดังนี้ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร , Call center และ เว็บไซต์
 6. บัตรโดยสารในราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และวันเดินทางได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 7. บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อได้ โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อ เที่ยวบิน
 8. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี
 9. บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ไม่สามารถนำมาสะสมในบัตรสมาชิก Premium Pass ได้
 10. บัตรสมาชิกประเภท Student Pass / Senior Pass / ผู้สูงอายุ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ข้าราชการ และ พระสงฆ์ หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นไม่สามารถร่วมรายการพิเศษนี้ได้
 11. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานของสายการบินฯไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=4364