ลูกค้านกแอร์และทรูรับสิทธิพิเศษ 5 เท่า บินเริ่มต้นที่ 1,490.-

True Privillage ชวนเที่ยวไทยบินไปกับนกแอร์ บินทุกวันเริ่มต้นเพียง 1,490 บาท

ลูกค้านกแอร์และทรูรับสิทธิพิเศษ 5 เท่า บินเริ่มต้นที่ 1,490.-

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาถูกจาก True Privillage และ Nokair ทรู สไมล์ พรีวิลเลจชวนเที่ยวไทยบินไปกับนกแอร์

บินทุกวันเริ่มต้นเพียง 1,490 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางอุดรธานี อุบลราชธานี พิษณุโลก และ บุรีรัมย์

และโปรโมชั่นบินราคาประหยัด 1,690 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางหาดใหญ่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง และเชียงใหม่

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 – 15 มกราคม 2554 และ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2553 – 31 มกราคม 2554

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน สงวนสิทธิพิเศษเฉพาะการจอง 1 หมายเลข ต่อครั้ง ต่อเดือน โดยสามารจองได้สูงสุด 4 เที่ยว / ครั้ง เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับบัตรโดยสาราคาพิเศษ

• ราคาสุทธิ 1,450 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางอุดรธานี อุบลราชธานี พิษณุโลก และบุรีรัมย์
• ราคาสุทธิ 1,690 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางหาดใหญ่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง และเชียงใหม่
• สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 – 15 มกราคม 2554
• สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2553 – 31 มกราคม 2554
• สิทธิพิเศษเฉพาะการสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
• สิทธิพิเศษเฉพาะการจอง 1 หมายเลข ต่อครั้ง ต่อเดือน โดยสามารจองได้สูงสุด 4 เที่ยว / ครั้ง เท่านั้น
• สามารถสำรองที่นั่งในราคาพิเศษนี้ได้ Promotion Call Center เบอร์ 02 – 232-8355 เท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
• ราคาพิเศษเป็นราคาสุทธิ สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด รวมค่าธรรมเนียม ค่าภาษีและค่าน้ำมันแล้ว
• ที่นั่งโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
• ราคาพิเศษเฉพาะเที่ยวบินที่กำหนด และมีที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และไม่สามารถใช้เดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
(วันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ อันจะทำให้วันหยุดดังกล่าวรวมกันได้ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป) ตามที่สายการบินฯ กำหนด
• เมื่อชำระเงินและออกบัตรโดยสารแล้ว ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือ เที่ยวบินได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ของกำหนดการเดินทางเดิมที่ 1318,
website www.nokair.com หรือ Airport โดยสายการบินฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมถึงส่วนต่างของค่าบัตรโดยสาร
ที่อาจเพิ่มขึ้นตามกำหนดการที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี กรณีที่ราคาบัตรโดยสารที่เปลี่ยนแปลงมีราคาลดลง สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่คืนเงินส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารนั้น
• ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางนกแอร์ได้
• บัตรโดยสารที่ชำระเงินและยืนยันแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
• เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบินนกแอร์
• สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สำหรับ Nok Smile Package สามารถติดต่อจอง Package ได้ที่หมายเลข 02-308-8388
• ต้องเดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป • จองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 7 วัน
• ราคาดังกล่าวอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน และยกเว้นวันหยุดยาวและวันนักขัตฤกษ์
• ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางได้หลังจากทำการจองแล้ว


Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น
: http://www.promotiontoyou.com/?p=4723

Leave a Comment